Balvu Centrālajā bibliotēkā ir paši čaklākie un aktīvākie lasītāji ! -
ar prieku un lepnumu saka Balvu Centrālās bibliotēkas darbinieki

Pateicoties saviem lasītājiem, viņu atbalstītājiem-skolotājiem un vecākiem
Balvu Centrālā bibliotēka par aktīvu iesaistīšanos un vislielāko dalībnieku skaitu lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”saņēma ATZINĪBU

Var tikai piekrist Silvijai Tretjakovai un rakstnieka Nīla Geimena teiktajam “Vienkāršākais veids, kā izaudzināt izglītotus bērnus (cilvēkus), ir iemācīt lasīt un atklāt, ka lasīšana ir patīkama izklaide. Vienkārši atrodiet grāmatas, kas viņiem patīk, dodiet pieeju šīm grāmatām un ļaujiet tās izlasīt”.

Grāmatas-uzvarētājas!
5+
Anna Ļenasa. Krāsu mošķis. (Latvijas Mediji, 2020) (1699 balsis)
Sabīne Košeļeva. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās.(Pētergailis, 2019) (1641 balss)
Juris Zvirgzdiņš. Rasas vasara. (Pētergailis, 2020) (1153 balsis)

9+
Dzintars Tilaks. Papus Tru. (Zvaigzne ABC, 2019) (577 balsis)
Edgars Valters. Poķu grāmata. (Zvaigzne ABC, 2019) (571 balss)
Anna Starobiņeca. Vilka midzenis. (Zvaigzne ABC, 2019) (396 balsis)

11+
Jurga Vile, Lina Itagaki. Sibīrijas haiku. (Liels un mazs, 2020) (437 balsis)
Kristīna Olsone. Ērgļuklints noslēpums. (Zvaigzne ABC, 2020) (429 balsis)
Rēli Reinausa. Marks, maģija un vilkate Vilma. (Jāņa Rozes apgāds, 2020) (256 balsis)

15+
Rasa Bugavičute-Pēce.Puika, kurš redzēja tumsā. (Latvijas Mediji, 2019) (394 balsis)
Džejs Ašers. Trīspadsmit iemesli. (Zvaigzne ABC, 2020) (242 balsis)
Gatis Ezerkalns. Ragana manā skapī. (Zvaigzne ABC, 2019) (149 balsis)

Vecāku žūrija
Eve Hietamies. Tētis uz pilnu slodzi. (Latvijas Mediji, 2019) (469 balsis)
Žiljēns Sandrels. Brīnumu istaba. (Zvaigzne ABC, 2019) (392 balsis)
Māris Bērziņš.Aizliegtais pianīns. (Dienas Grāmata, 2019) (266 balsis)

Uz tikšanos nākošajā žūrijā!