Balvu novada pašvaldība 2011.gada 9.jūnijā nolēma par skiču projekta izstrādi „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai”.
Arhitekts Viktors Baškirovs sagatavojis idejas skiču priekšlikumu.
Priekšlikums apskatāms pievienotajā failā un Bērzpils ielā 1A Būvvaldē, darbdienās no plkst.8:30 - 17:00.

Paredzamais izskats un plānojums (video):