Aleksejevs, Aleksandrs

Andžāne, Veneranda

Apšeniece-Akula, Leontīne

Apšinieks, Pēteris


Atpile-Jugane, Ineta

Bārda, Jānis

Bukšs, Miķelis

Bukša, Janīna

Bušs, Valdis

Cibule, Ruta

Cibuļskis, Jānis

Cibulis, Juris

Darius, Skaidrīte

Eglājs, Augusts

Garais, Alberts (Lobreiteņš)

Gulbis, Alfrēds

Jēkabsons, Arnolds

Kalniņš, Pēteris

Kļaviņš, Jānis

Krasnais Vilberts

Laizāne, Inese

Ločmele, Anita (Danskovīte)

Ločmelis, Alberts


Logina, Zinaīda

Logins, Bruno

Magone, Imants

Martuževa, Broņislava

Matīss, Tālis

Ņikonovs, Aleksandrs

Ozoliņš, Kārlis

Pilmanis, Jānis

Plāters, Hugo

Slišāns, Antons

Šaicāne, Irēna


Ušpele, Vēsma

Zibens, Jānis