Autore: Kalve Ieva

Autore dokumentu noformēšanas un pārvaldības jautājumus skata sistemātiski un saistībā ar organizācijas vispārējo darbību: dokumentu pārvaldības sistēma organizācijā veidojama tā, lai organizācija varētu ērti un efektīvi strādāt atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Grāmata veidota, gan spēkā esošo Latvijas normatīvo aktu prasības, gan jaunākās tendences un dokumentu pārvaldības ISO standartu.

Apskatīt tiešsaistes katalogā