Maize Balvos

Zināms, ka 20.-30.gados balvenieši ēda Barkāna, Melberģa, Salenieka, Ruskas maizes ceptuvēs cepto maizi. Tad ir ziņas par 1952.gadā iekārtoto pirmo valsts maizes ceptuvi, kas 1963.gadā pārcēlās uz telpām Ezera ielā 5. 1983.gadā ekspluatācijā nodeva jauno maizes kombinātu Liepu ielā 3. Vēlāk  1999.gada 1.oktobrī uz Balvu maizes kombināta bāzes  izveidoja a/s “Balvu maiznieks”. 2015.gadā a/s «Balvu maiznieks» izsolē iegādājas Balvu uzņēmējs Andrejs Kindzulis un nodibina SIA «Balvu Maizīte». 2018.gada 15.jūnijā SIA «Balvu maizīte» aptur maizes cepšanas iekārtas.

Fotogrāfijas

Raksti


Balvu Tautas teātris

Balvu Tautas teātris un tā režisore Balviem ir kaut kas īpašs. Arī teātra izrādes un notikumus, kas saistīti ar teātri – Teātra ielas nosaukuma atgūšana, teātra svētkus un festivālus, gribās atcerēties vēl un vēl. Par to visu lasiet un skatiet digitālajā kolekcijā “Balvu Tautas teātris”


Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis

Viens no vecākajiem folkloras kolektīviem Balvu novadā ar vairāk kā 40 gadu ilgu vēsturi, kurš darbojas arī šobrīd. Lielāko daļu no fotogrāfijām apkopojusi Briežuciema pagasta bibliotēkas vadītāja Silvija Apare


 

Vokālists un medicīnas doktors Jānis Kļaviņš

Kordiriģente un pedagoģe Emīlija Slišāne

Rekavas vidusskolas direktors Jānis Dortāns

Balvu pareizticīgo baznīca

Balvu muiža

Vīksnas ciema lauku kapela un “Aizezeres muzikanti”

Balvu slimnīca

Feļetonists Pēteris Kuļšs (Cērpiņu Blauzga) un viņa daiļrade