Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Maija dziedājumi
Maija dziedājumi Kupravas pagastā
Dziedāšanas pie ceļmalu krustiem tradīcija Kupravas pagastā atjaunota 20. gs deviņdesmito gadu sākumā. Dzied pie baznīcas lielā krusta. Vidēji...
22 oktobris, 2014 Skatījumi:: 1975
Maija dziedājumi Baltinavas pagastā
Baltinavas pagastā dziedāšana pie krustiem atjaunojās, sākoties trešajai Atmodai. Dziedāšana notiek vairākās pagasta vietās. Normal 0 false...
12 augusts, 2022 Skatījumi:: 1936
Maija dziedājumi Dievmātes godam
Ceļmalu krusti Latgales ainavā redzami jau no 19. gadsimta . Šādus krustus var redzēt vairākās Eiropas katoliskajās zemēs, kā Austrijā, Itālijā,...
11 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2603
Maija dziedājumi Krišjāņu pagastā
Krišjāņu pagastā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, tika atjaunoti Latgalei raksturīgie divi ceļmalu...
14 decembris, 2007 Skatījumi:: 1787
Maija dziedājumi Lazdukalna pagastā
Lazdukalna pagasta Skujetniekos pie krucifiksiem dzied arī garīgo dziesmu ansamblis „Sonāte”. Ideja piedalīties maija dziedājumos pie...
29 septembris, 2012 Skatījumi:: 1856
Maija dziedājumi Viļakā
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis "Abrenīte" bija pirmais kolektīvs rajonā, kurš uzsāka seno tradīciju - Maija dziedājumus pie krustiem....
08 oktobris, 2013 Skatījumi:: 1818