Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Bukšs Vilis

Skatīts: 4693
Ievietots: 25 Nov, 2007
Admin A.
Atjaunots: 23 Jul, 2017
Ināra B.

Sabiedriskais un kultūras darbinieks, literāts, mākslinieks

Vilis Bukšs dzimis 1956.gada 5.jūlijā Balvu rajona Susāju pagasta Meirovas ciemā strādnieku ģimenē. Mācījies Viļakas vidusskolā, pēc tam Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā, kuru pabeidza 1976.gadā. Tālāk sekoja obligātais dienests padomju armijā. Pēc atgriešanās no dienesta 1979.gadā Vilis uzsāk darba gaitas padomju saimniecībā “Vecumi”, bet jau tā pat gada beigās – Balvu rajona komjaunatnes komitejā. Viņš organizēja dažādas sporta aktivitātes. Tālāk no 1986.gada līdz 1990.gadam Vilis Bukšs bija padomju saimniecības “Viļaka” pīļu kompleksa vadītājs. No 2001.gada Vilis strādāja Žīguru kultūras namā, kur realizējis vairākus lielus projektus, tostarp, Žīguru estrādes celtniecību, bet kopš 2007.gada strādā Viļakas pilsētas bibliotēkā par datorspeciālistu.
Īpašs posms Viļa Bukša dzīvē bija Atmodas laiks. Kad 1988.gadā tika izveidota Balvu rajona Tautas frontes nodaļa, Vili ievēlēja par politiskās komitejas vadītāju. 1989.gada 11.augustā sāka iznākt laikraksts “Balvu Atmoda”, kurā darbojās arī Vilis. Tāpat viņš organizēja 1991.gada barikāžu laikā grupas no Viļakas braukšanai uz Rīgu, piedalījās Tautas frontes dibināšanas kongresā.
Viļa Bukša intereses ir ļoti plašas. Atmodas laikā sācis gleznot. Ir tapušas ap 100 gleznu, kuras bijušās izstādē Balvos, Viļakā, Šķilbēnos, Stāmerienā. 2000.gadā apkopojis 19 Balvu novada dzejnieku darbus grāmatā “Domas”. Arī pats, kopš 1975 gada, raksta filozofiskas pārdomas un dzeju, kas apkopotas nelielās burtnīcās - "Es", "Tu", "Mēs". Darbojas Viļakas kultūras nama dramatiskajā kolektīvā, interesējas par austrumu filozofijām, nodarbojas ar jogu, ir putnu un laika vērotājs. Vilis Bukšs ir jaunā Viļakas novada ģērboņa autors

Apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka goda zīmi. 2011.gadā Vilis Bukšs par netradicionālu un radošu Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un novada simbolikas izveidi apbalvots ar Viļakas novada Atzinības rakstu

Domas. Apceres. Fotoetīdes - www.meiravietis.typepad.com/


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Bukša personīgā arhīva
Citi raksti šajā sadaļā
document Sudarovs Pēteris
document Useniece Iveta
document Čudarāne Regīna
document Dreimanis Vitolds
document Ločmele Anita
document Matīsa Alīna
document Menca Amālija
document Milaševiča Antoņina
document Ozoliņš Kārlis
document Polfanders Henrihs
document Seņka Jāzeps
document Slišāne Emīlija
document Salmanis Egons
document Sležis Ilmārs
document Aleksandrova Devgasija
document Garijone Agnese
document Lāpāns Māris
document Irbīte Ingūna
document Šaicāne Irēna
document Vaskinovičs Juris
document Ūsele Veneranda
document Cibule Ruta
document Puķītis Ernests
document Ločmele Anastasija
document Slišāns Imants
document Bukša Marija
document Grahoļska Valentīna
document Cunska Evģēnija
document Veikšāne Austra
document Sokirka Ināra
document Zdanoviča Natālija
document Korkla Aina
document Nelsone Irēna
document France Inga
document Grigāne Gunta
document Griestiņa Anna (dzim.Prole)
document Igovena Valentīna
document Annuškāne Eugenija
document Krišjāne Erna
document Veismanis Agris
document Oplucāne Ilga
document Baranova Rūta
document Laicāne Maija
document Gabrāne Iveta
document Vītola Linda
document Kriviša Anna
document Jevstigņejeva Akvilīna
document Sallinene Inta
document Uļanovska StefānijaRSS