Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Rugāju katoļu baznīca

Skatīts: 2242
Ievietots: 26 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 12 Nov, 2013
Ināra B.

1936.gadā Rugāju draudzi dibināja Kapūnes toreizējais prāvests Jāzeps Krumpāns. Par draudzes centru viņš izraudzījās Medņu sādžu. Tur sāka noturēt pirmos dievkalpojumus skolā, vēlāk vietējā iedzīvotāja Kivkucāna šķūnī. Tam protestēja Balvu draudzes prāvests A.Ābeltiņš, jo Medņi atradās pārāk tuvu Balviem -tikai 8 km. Kad 1938.gadā par Rugāju draudzes prāvestu iecēla Pēteri Tumanu, viņš par draudzes centru izvēlējās Rugājus. Viņš netālu no Rugājiem nopirka 4,5 ha zemes, un uz šīs zemes uzcēla lielu māla kūti, kā arī šķūni, pirti, ērģelnieka māju un divstāvu plebāniju stāvbūvē. Tika savesti akmeņi arī baznīcas būvei, būvbedrē tika ielikti kaļķi. Tika izrakts aka, paveikti vēl citi darbi, bet karš visus darbus pārtrauca. 1941.gadā dievkalpojumus sāka noturēt plebānijā. Šī ēka tika pārveidota par Rugāju baznīcu. Plebānijā izņēma griestus un šķēŗssienas, ieliekot atbalsta stabus, bet aizmugurē - otrajā stāvā - ierīkoja kora telpas, vienu koka altāri ar gleznu.

Rugāju baznīca ir divstāvu koka ēka ar skaidu jumtu, celta kvadrāta formā, t.i., mazliet garāka nekā plata. Ieejas durvis no gala un no sāniem. Pie gala durvīm mazs vējtveris, bet pie sānu - augstas cementa kāpnes. Apakšējā stāvā ir vienkāršs koka altāris ar Jēzus Sirds gleznu. Kreisajā pusē neliels altāris, bet labajā ar dēļu sienu nodalīta sakristeja. Koka dievgalds nodala altāra daļu no baznīcas. Sarga mājā no 1970.-1974.gadam trimdā dzīvoja un garīdznieka pienākumus pildīja bīskaps Kazimirs Duļbinskis. Vēl draudzē kalpoja: S.Bročs, A.Vizulis, A.Geriņš, Ā.Ivbuls, S.Gražulis, A.Peipiņš, J.Akmanis, E.Kopeika un no 1991.gada - A.Budže

2011.gada rudenī Rugājos uzsākta jaunas baznīcas būvniecība. 2013.gada septembrī uz jaunā dievnama jumta tika uzstādīts Andra Borovika Ludzā izgatavotais tērauda krusts, kurš pirms tam Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē pēc rīta sv. Mises 19.septembrī tika iesvētīts

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – V.Irbīte

Citi raksti šajā sadaļā
document Augustovas katoļu baznīca
document Baltinavas katoļu baznīca
document Balvu katoļu baznīca
document Balvu luterāņu baznīca
document Balvu pareizticīgo baznīca
document Bēržu katoļu baznīca
document Krišjāņu katoļu baznīca
document Kupravas katoļu baznīca
document Rugāju pareizticīgo baznīca
document Šķilbēnu katoļu baznīca
document Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
document Sprogu katoļu baznīca
document Tilžas baptistu lūgšanu nams
document Tilžas katoļu baznīca
document Tilžas luterāņu baznīca
document Tilžas pareizticīgo baznīca
document Vīksnas pareizticīgo baznīca
document Viļakas katoļu baznīca
document Viļakas luterāņu baznīca
document Viļakas pareizticīgo baznīca
document Baltinavas pareizticīgo baznīca
document Sinagoga Baltinavā
document Sinagoga Viļakā
document Sinagoga BalvosRSS