Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Šķilbēnu katoļu baznīca

Skatīts: 2289
Ievietots: 26 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 16 Apr, 2012
Ināra B.

Šķilbēnu draudzi 1921.gadā nodibina Viļakas prāvests P.Apšinieks. Tās loceklis Vincents Ločmelis jaunajai draudzei uzdāvina kādreizējās muižas bijušo klēti. 1924.gadā par pirmo Šķilbēnu draudzes prāvestu iecēla Staņislavu Šikur-Kalvānu. Viņa darbības laikā pie šīs celtnes piebūvēja divus 8 m augstus mūra torņus. Ar torņu piebūvi izveidojās priekštelpa baznīcai un tā kļuva garāka, ēkas otrā galā piebūvēja koka sakristeju. Baznīca bija 18 m gara un 9 m plata.

Visu šo laiku baznīcas vajadzībām tika izmantota pielāgotā kādreizējā klēts. Baznīcā bija koka dēļu altāris, virs kura Dievmātes septiņu sāpju glezna. Altāra daļu atdalīja koka dievgalds. Soli, biktskrēsli, kancele, griesti no koka, izmantojot kokgriezuma elementus. 2006.gada aprīlī te svinīgi iesvētīja jauno altāri, ko gatavojis galdniecības meistars A.Rudzišs. Apkārt vecajai baznīcai bija neliels dārzs, ko iežogoja zems netāla žogs.Tagad bijušajā baznīcā tiks iekārtota izstāžu zāle.

1934.gadā Šķilbēnos prāvests L.Štagars uzsāka celt jaunu mūra baznīcu – 33 m garu un 16 m platu. To cēla no betona ķieģeļiem. Mūrus uzcēla jau līdz logu augstumam, bija divas sakristejas ar apaļu loka eju gar presbitērija sienu. Šai ejai un sakristejai uzlika skārda jumtu. Lai prāvestam darbdienās nebūtu jāiet garais ceļš no dzīvokļa uz baznīcu, darbdienās Svēto Misi noturēja šajā sakristejā. Tādā stāvoklī, 1940.gadā baznīcu atsavināja un vēlāk pārbūvēja par ceļu daļas remontdarbnīcu. Atpakaļ baznīcai šo ēku atdeva tikai 1993.gadā.

2006.gadā toreizējais Šķilbēnu pagasta padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs vērsās pie bīskapa Jāņa Buļa ar lūgumu atļaut atjaunot šo ēku kā kultūras namu. Taču bīskaps pēc izdemolētās ēkas apskates nolēma, ka reiz iesāktā baznīcas ēka jāatjauno kā baznīca, kā tas bija iecerēts sākotnēji. Tā 2006.gada rudenī tika uzsākti vecās baznīcas atjaunošanas (celtniecības) darbi.

Jaunuzcelto Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcu konsekrēja (iesvētīja) Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 2009.gada 16.augustā. No 2011.gada vasaras baznīcā tika atvērta garīgās literatūras bibliotēka un skatāma pastāvīga liturģisko lietu ekspozīcija. To izveidot ierosināja priesteris Sergejs Ivanovs, jo vecās baznīcas jeb agrākās klēts telpās viņš atrada daudzus vērtīgus priekšmetus, ko vēlējās, lai tos apskata arī citi.

 Šķilbēnu draudzē ir bijuši prāvesti: S.Šikur-Kalvāns, P.Jankovskis, D.Makejonoks, L.Štagars, P.Vaivods, P.Liepnieks, P.Beķeris, J.Svilāns, A.Budže, I.Babris, S.Ivanovs
 
2008.gada septembrī Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze atskatījās uz savu 85 gadu pastāvēšanu un darbību. Par godu jubilejai izdota brošūra, kur atrodama gan vēsturiska informācija par draudzes dibināšanu, baznīcu un tajā kalpojušajiem prāvestiem, gan pēdējo gadu aktualitātes. Vairāk kā desmit gadus aktīvi darbojas baznīcas koris, ko vada Anastasija Ločmele.

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Šķilbēnu pagasta Rekavā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – A.Kokoreviča

Citi raksti šajā sadaļā
document Augustovas katoļu baznīca
document Baltinavas katoļu baznīca
document Balvu katoļu baznīca
document Balvu luterāņu baznīca
document Balvu pareizticīgo baznīca
document Bēržu katoļu baznīca
document Krišjāņu katoļu baznīca
document Kupravas katoļu baznīca
document Rugāju katoļu baznīca
document Rugāju pareizticīgo baznīca
document Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
document Sprogu katoļu baznīca
document Tilžas baptistu lūgšanu nams
document Tilžas katoļu baznīca
document Tilžas luterāņu baznīca
document Tilžas pareizticīgo baznīca
document Vīksnas pareizticīgo baznīca
document Viļakas katoļu baznīca
document Viļakas luterāņu baznīca
document Viļakas pareizticīgo baznīca
document Baltinavas pareizticīgo baznīca
document Sinagoga Baltinavā
document Sinagoga Viļakā
document Sinagoga BalvosRSS