Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Boldāns Pēteris (Aussalīts)

Skatīts: 587
Ievietots: 02 Nov, 2017
Ināra B.
Atjaunots: 06 Nov, 2017
Ināra B.
Literāts
Dzimis 1951.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Mācības uzsāka turpat Aussalas pamatskolā, bet no 1962.gada turpināja mācīties Baltinavas vidusskolā, kuru absolvēja 1969.gadā. Pēterim kā jau lauku puisim sveši nav bijuši tādi darbi kā labības plaušana ar vienroča izkapti, linu plūkšana, siena pļauja, vezuma veidošana un daudzi citi nu jau sen aizmirsti darbi. Iespējams, ka tas arī noteica to, ka, pabeidzis vidusskolu, Pēteris Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā apguva agronoma profesiju. Uzreiz pēc studijām, 1974.gadā viņš uzsāka savas darba gaitas kā agronoms padomju saimniecībā "Briežuciems". Strādāja te līdz pat saimniecības likvidācijai 1993.gadā
No 1994.gada līdz 2014.gadam sekoja darbs pašvaldībā (dažādos amatos) - Viļakas pilsētas, vēlāk Viļakas novada domē. Pēteris Boldāns dzīvo Viļakā. Ir divi bērni un četri mazbērni.
Skolas laikā Pēteris spēlēja Baltinavas vidusskolas volejbola komandā, aizrāvās arī ar futbolu. Vēlāk, kad futbolu sāka spēlēt dēls, viņam bieži nācās braukt līdzi uz treniņiem un spēlēm, un Ainis Šaicāns pierunāja Pēteri iziet apmācību un sākt tiesāt futbola spēles. Pēteris Boldāns kā ZAFL tiesnesis trīspadsmit gados (1995 - 2007) tiesājis 358 spēles, no tām 85 ir oficiālās republikas meistarsacīkšu vai kausa izcīņas spēles.
Pirmos mēģinājumus kaut ko rakstīt Pēteris Boldāns sācis pagājušā gadsimta 80.gados. Bet pirmais publiskais dzejas lasījums notika 2004.gada augstskolas kursa biedru 30 gadu salidojumā Valgundē, kur tika nolasīts dzejolis "Agronomu meitenes". Turpmāk jau regulāri kursa biedru vērtējumam tiek nodoti jaunākie panti. Šobrīd Pēteris aktīvi piedalās Viļakas novada bibliotēkas literātu biedrības "Pegazs" sanākšanās.
Visus savus darbus Pēteris Boldāns publicē ar pseidonīmu - Aussalīts. Pirmās bija publikācijas laikrakstā "Vaduguns". Tālāk sekoja piedalīšanās desmit autoru kopdarbā - dzejas krājumā "Dvēseles aka", kura iznāca 2013.gadā kā dāvana Viļakai 720 gados. Te tika nopublicēti 11 autora darbi. Tāpat viens Aussalīša dzejolis ir krājumā "Latgales sirdspuksti".
2015.gadā iznākusi grāmata "Viršu ziedonī"
Trešā Pētera Boldāna aizraušanās ir augļkopība. Viņa kolekcijā ir pāri par 40 šķirņu ābeļu un padsmitos plūmju un bumbieru šķirnes. Lielākā daļa no tām izaudzētas no pumpura potējot.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no P.Boldāna personīgā arhīva:Pēteris Boldāns ar Evu Dortāni grāmatas "Dvēseles aka" atvēršanas svētkos Viļakā (2013); ar ZAFL tiesnešiem (1996)); ar māsu Luciju; ganos; ar sievu Mariju un bērniem (80.gadu sākumā); armijas nometnē Tallinā (pirmajā rindā no kreisās puses); studiju laikā ar diplomdarba grāmatu (1974); ar Briežuciema deju kolektīvu Stropu estrādē Daugavpilī (1975); ar p.s. "Briežuciems" jaunajiem speciālistiem - partijas sekretārs Aloizs Voilaks, meliorators Vitālijs Keišs, ekonomists Jānis Saide, saimniecības direktors Ādolfs Ozoliņš, sēklkopības agronome Velta Ločmele un agronoms Pēteris Boldāns (1976); ar Marjanu Locānu un Bruno Loginu Viļakas pilsētas domē (90.gadu vidū); pirmā uzstāšanās lasot dzejoli Valgundē (2004)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS