Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Sprogu katoļu baznīca

Skatīts: 1888
Ievietots: 26 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 16 Apr, 2012
Ināra B.
Baznīca atrodas Balvu rajona Vīksnas pagasta „Sprogās”

Sprogu draudze ar Balvu prāvesta Benedikta Skrindas gādību tika nodibināta 1920.gadā. Draudzei tika piešķirti 15 ha zemes Dampadruvā. Uz augstā akmens pamata tika uzcelta vienstāva ēka, ap 20 m gara, 9 m plata un 3 m augsta. Ēkas vienā galā ierīkoja baznīcu, bet otrā sarga dzīvokli.

Sproģu draudzi izveidoja no Balvu draudzes. Tajā iekļāva trīs vecos ciemus: Sprogas, Kačupi un Derdziņus. Klāt vēl nāca no jauna izaugušie ciemi; Vīksnu mežs, Dampadruva, Ukraina, Jāņusala, daļa no Kubuliem, Pakalnieši. Baznīcu veltīja sv.Mikeļa Erc. godam. Baznīcā uzcēla koka altāri un virs tā uzkāra šā svētā gleznu. Balvu prāvests Benedikts Skrinda šai baznīcā strādāja ar lielu aizrautību. 1922.gadā baznīca bija uzcelta un tur sāka noturēt dievkalpojumus. Sprogu draudzē nav pastāvīgs prāvests. To apkalpo Balvu prāvesti.Bez B.Skrindas, draudzē vēl kalpoja prāvesti: A.Čamans, I.Miškins, A.Ābeltiņš, D.Trimalnieks, J.Svilāns, J.Gavars, E.Kopeiks, J.Vaivods un kopš 1993.gada - J.Bārtulis. 2006.gada janvārī Sprogu un Balvu draudzē darbu sāka vikārs S.Prikulis.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – M.Melne

Citi raksti šajā sadaļā
document Augustovas katoļu baznīca
document Baltinavas katoļu baznīca
document Balvu katoļu baznīca
document Balvu luterāņu baznīca
document Balvu pareizticīgo baznīca
document Bēržu katoļu baznīca
document Krišjāņu katoļu baznīca
document Kupravas katoļu baznīca
document Rugāju katoļu baznīca
document Rugāju pareizticīgo baznīca
document Šķilbēnu katoļu baznīca
document Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
document Tilžas baptistu lūgšanu nams
document Tilžas katoļu baznīca
document Tilžas luterāņu baznīca
document Tilžas pareizticīgo baznīca
document Vīksnas pareizticīgo baznīca
document Viļakas katoļu baznīca
document Viļakas luterāņu baznīca
document Viļakas pareizticīgo baznīca
document Baltinavas pareizticīgo baznīca
document Sinagoga Baltinavā
document Sinagoga Viļakā
document Sinagoga BalvosRSS