Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Uršuļska Iveta

Skatīts: 554
Ievietots: 07 Dec, 2017
Ināra B.
Atjaunots: 07 Dec, 2017
Ināra B.
Literāte, tautas muzikante
Dzimusi 1968.gada 22.maijā Rugājos. Arī skolas gadi pagāja turpat Rugājos. Kad 1983.gadā Rugāju vidusskolā pabeidza 8.klasi, tālāk Iveta turpināja mācības Smiltenes tehnikumā, kuru beidza 1987.gada 27.februārī, iegūstot sabiedriskās ēdināšanas pārtikas tehnologa speciālitāti. Šai profesijai viņa ir uzticīga visu dzīvi. Pēc Smiltenes tehnikuma beigšanas Iveta gadu nostrādāja Rugāju ēdnīcā, tad aizsūtīja strādāt vispirms uz Bērzpili, pēc tam uz Silaines ēdnīcu par vadītāju. Pēc Silaines atgriezās Rugājos un strādāja par pavāri slimnīcā. Tagad no 1994.gada strādā par pavāri Rugāju vidusskolā.
Mūzika tuva bija abiem Ivetas vecākiem - mamma labi dziedāja, bet tēvs piesita takti. Viņi meitenei jau bērnībā uzdāvināja akordeonu, kuru viņa pašmācības ceļā pamazām arī apguva. Tagad Iveta brīvajā laikā labprāt spēlē akordeonu, muzicējot dažādos pasākumos un viesībās, piedalās arī muzikantu saietos Rugājos un citās vietās.
Iveta stāsta, ka pa kādam dzejolim uzrakstījusi jau bērnībā, bet sākotnēji dzeju rakstījusi kladē un nevienam nerādījusi. Ap 2008.gadu uzdrošinājusies dzeju ielikt portālā "draugiem.lv". Tālāk sekoja uzmundrinoši komentāri, iepazīšanās ar citiem rakstošajiem un piedāvājumi piedalīties krājumu veidošanā. Iedvesmas brīžos Iveta Uršuļska raksta dzejoļus, kuros atspoguļo savas emocijas -  raksta par laimi, mīlestību, vilšanos un sāpēm, vairākus dzejoļus veltījusi saviem vecākiem un dzimtajam novadam. Ivetas dzeja ir publicēta kopkrājumā "Mīlestības spārnos" (2012), "Sirdspuksti" (2013), "Vārdu gleznas" (2014). Pēdējā krājumā starp autoriem ir arī Ivetas meita Gunita un brāļa Guntara audžumeita. Viens no Ivetas sapņiem piepildījās 2015.gadā, kad iznāca sava dzejoļu grāmata "Pa varavīksnes tiltu" ar Daigas Morozas fotogrāfijām. Grāmata ir kā mazs atmiņu vēstījums par skaistākajiem un labākajiem dzīves gadiem, kuri pagājuši Rugājos - 
"Te spožāk manas acis mirdz,
Te mana dvēsele un sirds.
Te mana īstā pasaule,
Te mana mīļā Latgale".         
2015.gada 17.aprīlī notika grāmatas atvēršanas svētki ar Rugāju dāmu vokālā ansambļa piedalīšanos, kurš izpildīja Ivetas sacerētās dziesmas ar viņas pašas vārdiem. Šobrīd viņa sarakstījusi ap 12 dziesmām
2015.gada vasarā iznāca arī kopkrājums "Latgales sirdspuksti", kurā apkopoti Latgales autoru darbi no 20 novadiem. Krājumā ir Ivetas dzejolis, kuru viņa veltījusi Beņislavas etnogrāfiskajam ansamblim - "Izdziedot Latgali tautasdziesmās". Iveta Uršuļska piedalījās grāmatas prezentācijā gan Latgales vēstniecībā Rīgā, gan dziesminieku saietā Jaunpiebalgas "Lielkrūzēs".
No 2013.gada Iveta dzied Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī
Ivetas Uršuļskas lielākais prieks un lepnums ir meita Gunita un mazmeita Beāte, viņu aizrauj darbs puķu dārzā.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Uršuļskas personīgā arhīva: Iveta (2015); pie Vārnienes upes (2016); ar Rugāju dāmu vokālo ansambli grāmatas atvēršanas svētkos (2015); ar darba kolēģēm Ziemassvētkos; ar ansambli "Andris un Co"; ar Beņislavas etnogrāfisko ansambli (2016); ar meitu Gunitu un mazmeitu Beāti; Ivetas dzejas grāmata; ar pašas audzētām lilijām (2016); uzstājoties "Lielkrūzēs" (2015)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS