Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Degums Arvis

Skatīts: 525
Ievietots: 04 Jan, 2018
Ināra B.
Atjaunots: 04 Jan, 2018
Ināra B.
Literāts
Dzimis 1962.gada 27.oktobrī Gulbenes rajona Lejasciemā. Mācījies un 1981.gadā pabeidzis Lejasciema vidusskolu, pēc kuras tūlīt sekojis dienests armijā. Arvis divus gadus dienēja Vīlandē - bija sakarnieks gaisa desantu vienībā. Pēc armijas mācijās 19. Rīgas profesionāli tehniskajā Celtnieku skolā, kuru beidza kā celtnieks - ģeodēzists. Pabeidzis te mācības, Arvis turpat arī uzsāka savas darba gaitas, strādājot par ražošanas apmācības meistaru skolā.
No 1986.gada Arvis Degums strādāja par celtnieku - būvgaldnieku padomju saimniecībā "Mārupe". 1992.gadā atgriezās Lejasciemā, bet no 1994.gada dzīvo Balvos un strādā par galdnieku. Galdniecības iemaņas Arvis apguvis pašmācības ceļā, papildinot zināšanas dažādos kursos. 2002.gadā iegūts arī galdnieka zeļļa diploms
Jau skolas laikā Arvis bija aizrāvies ar mūziku un pamazām apguva ģitāras spēli. Spēlēja skolas vokāli instrumentālajā ansamblī basģitāru, dziedāja skolas korī. Šajā laikā parādījās arī pirmie dzejoļi, no kuriem gan neviens nav saglabājies. Nopietnāk dzeju Arvis Degums sāka rakstīt pagājušā gadsimta 80.gados.
1999.gadā viņa dzīvē ienāca Iveta Krūmiņa, kura, strādādama Gulbenes bibliotēkā, pulcināja kopā visus  rakstošos cilvēkus. 2000.gada 7.oktobrī bibliotēkā tika nodibināts Gulbenes literātu klubs "Autogrāfs". Iveta regulāri organizēja literātu kopā sanākšanas un kluba kopkrājumu izdošanu. Ir izdots "Autogrāfs I" (2002), "Autogrāfs II" (2009), "Autogrāfs III" (2014), un visos izdevumos ir arī Arvja dzeja. Arvim Degumam ir izdoti divi kopkrājumi ar Ivetu Krūmiņu - "Starp trauslo laiku un sevi" (2004) un "Rabarberu vīns" (2011), un kopkrājums ar Guntu Krauleri - "Tev vienmēr līdzās kāds būs" (2017). Bet 2011.gadā iznāca Arvja Deguma dzejas krājums "Es esmu atvars, nebaidies" un 2017.gadā - "Kad manī kastanis zied". Daudz viņa dzejas ir publicēts izdevumos "Dzirkstele", "Saskarsme" un "Alūksnes Ziņas".
Cieša sadarbība Arvim Degumam ir ar grupas "Sestā jūdze" mūziķi Agri Gedroviču, kurš ir sarakstījis daudzas dziesmas ar viņa vārdiem. Tautā populārākās dziesmas ir "Rabarberu vīns", "Es iemīlēšos tevī tūlīt", "Es esmu atvars, nebaidies", "It neko es nevaru tev solīt" un citas. 2012.gadā iznāca "Sestās jūdzes" kompaktdisks "Iebrien manā saulrietā", kur no 13 kompozīcijām 11 ir ar A.Deguma vārdiem. Vēl ar viņa vārdiem ir tapušas vairākas kora dziesmas
Arvi Degumu bieži aicina uzstāties dažādās Latvijas vietās: Cēsīs, Salacgrīvā, Dobelē, Smiltenē, Gulbenē un citur. Kādā tikšanās reizē gan Arvis atzinies, ka "sirdī palikšu lejasciemietis. Tur ir manas mājas, mana bērnība. Tur, ciemojoties pie mātes, vēlās nakts stundās arī tapusi lielākā daļa manu dzejoļu".

Avotu saraksts
Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Deguma personīgā arhīva: Arvis (2011); ar "Autogrāfa" biedriem pēc literārā pasākuma Gulbenes bibliotēkā; ar grupu "Sestā jūdze" CD izdošanas koncertā (2012)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS