Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)

Skatīts: 575
Ievietots: 01 Mar, 2018
Ināra B.
Atjaunots: 01 Mar, 2018
Ināra B.
Dzejniece, atdzejotāja
Dzimusi 1975.gada 30.novembrī Balvos, bet bērnibu pavadīja Rugāju pusē. Mācījusies Eglaines pamatskolā, vēlāk arī Tirzas pamatskolā. Pēc pamatskolas beigšanas mācījusies Rīgas 26.vidusskolā, kuru pabeidza 1993.gadā. Vēlāk pievērsās ģimenei un dēlu audzināšanai.
No 2000.gada līdz 2005.gadam Vija Birkova mācījās un absolvēja Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu. Padziļināti apguvusi psiholoģiju, teātra režiju un dramaturģiju. 2001.gadā Vija sāka strādāt par audzinātāju Kubulu pirmskolas izglītības iestādē "Ieviņa" un Kubulu kultūras namā vadīt teātra pulciņu. Vēlāk vadījusi improvizācijas teātra pulciņu arī Balvu Bērnu un jauniešu centrā. No 2005.gada Vija strādā par transporta vecāko dispečeri Balvu autoostā.
 Vija Birkova raksta kopš agras jaunības, bet nopietnāk literatūrai pievērsās vien ap 2010. gadu. Absolvējusi Rakstnieku Savienības Literārās Akadēmijas dzejas (2014-2015) un prozas (2017-2018) meistardarbnīcas. 2016.gadā Vija dzīvoja un strādāja Starptautiskajā Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājā. Apstiprināta stipendija un rezidentūra arī 2018.gada oktobrim.
Vijas Birkovas dzeja publicēta izdevumos "Balvu rajonam 60" (2009), dzejas un foto albumā "Latgales sirdspuksti" (2015), Vietējā Latgales Avīze, literāro tekstu vietnē "UbiSunt", literatūras un publicistikas žurnālā "Domuzīme". 2017.gada nogalē iznāca Vijas pirmais dzejas krājums "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas", kurš ir pirmais darbs sērijā "Pierobeža".  Literatūrā viņa ienāca ar savu jaunības uzvārdu, jeb pieņemto pseidonīmu – Vija Laganovska
Iesākumā rakstīja dzeju, tad sāka atdzejot no krievu valodas. Atdzejojusi Arvo Metsu, Sergeju Mihailovu, Hamdamu Zakirovu, Šamšadu Abdulajevu, Oļegu Zalotovu u.c. Tagad pievērsusies arī prozas rakstīšanai un darbībai apgādā „Literatūras KOMBAINS”, kuru pirmsākumos dibināja Andra Manfelde. Vēlāk  tā attīstību uzticēja Vijai ar domubiedriem Sergeju Moreino un Kristapu Vecgrāvi. Vijas publicēto atdzeju un prozu var lasīt žurnālā "Punctum" un "Domuzīme", Rakstnieku savienības laikrakstā "konTeksts".
Vija Birkova bija izvirzīta un ņēma dalību Prozas lasījumos A.Upīša muzejā Rīgā (2017). Kopā ar Sergeju Moreino organizēja un vadīja semināru jaunajiem un iesācējiem autoriem Matris Lingua (2016; 2017) un tulkošanas meistardarbnīcu Valmieras Performance (2016).
Vijai patīk dziedāt - dziedājusi Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālajā ansamblī un korī "Mirklis". Kādu laiku bija aizrāvusies ar fotografēšanu, ļoti patīk ceļot, interesē vēsture. Viņa brauc uz dažādām valstīm, uzkrāj un pieraksta piedzīvotos iespaidus, pēta apmeklētās vietas vēsturi, kas bieži vien ir aizmetnis jauniem stāstiem.
Ir triju pieaugušu dēlu mamma un pagaidām vienas mazmeitas ome.


Avotu saraksts
Novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Birkovas personīgā arhīva: Vija (2018 un 2014); ar Ingu Žoludi un kolēģiem Literārās Akadēmijas Prozas meistardarbnīcas izlaidumā (2018); ar ģimeni; grāmatas atvēršanas svētkos Balvu Centrālajā bibliotēkā 2018.gada 23.februārī
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums ArvisRSS