Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Tilžas katoļu baznīca

Skatīts: 2466
Ievietots: 26 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 27 Nov, 2018
Ināra B.

Tilžas (sākotnēji Kokarevas) draudze dibināta 1920.gadā. Tā izveidota, atdalot daļu sādžu no Bēržu un Baltinavas katoļu draudzēm. Baznīcu cēla 1922.gadā Bēŗžu prāvesta Jēkaba Kindzuļa un vikāra Aloiza Kalves (Kovaļova) vadībā. 1925.gada 20.jūnijā draudzi apmeklēja Rīgas arhibīskaps Antonijs Springovičs un jaunuzcelto baznīcu iesvētīja. Pirmais Kokorevas ( no 1926.gada - Tilžas) prāvests A.Kalve uzcēlis arī plebāniju. Tilžas Romas katoļu baznīca ir koka celtne ar diviem smailiem torņiem, 24 m gara un 14 m plata, ap 10 m augsta, uz akmens pamata. Griesti koka, velvē veidoti un balstās uz 4 koka pīlāriem. Pie ieejas ir priekštelpas, uz tām balstās kora telpas un torņu smagums. Ir trīs koka altāri ar prāvesta K.Kangara gleznotām gleznām. Galvenajā altārī atveidota Svētā Ģimene: Marija, Jēzus un svētais Jāzeps, visi svētā gara apmirdzēti. Arī baznīca nosaukta svētā Jāzepa - Strādnieku Aizbildņa godam. Kreisajā pusē ir Jēzus Sirdij veltīts altāris, bet labajā pusē - svētā Aloiza altāris. 1935.gadā baznīca ieguva savu lielo zvanu, kuru izgatavoja Liepājā, bet 1940.gadā baznīcai tika iegādātas ērģeles. Vēl Tilžas draudzē kalpoja prāvesti: F.Stulginskis, K.Kangars, B.Kudiks, S.Locāns, P.Beķers, A.Skadiņš, A.Trapučka, V.Erels, no 1991.gada līdz 2017.gada oktobrim - Alberts Budže. Tagad - Staņislavs Prikulis

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Tilžas pagastā.

  Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto – I.Bobrova
Citi raksti šajā sadaļā
document Augustovas katoļu baznīca
document Baltinavas katoļu baznīca
document Balvu katoļu baznīca
document Balvu luterāņu baznīca
document Balvu pareizticīgo baznīca
document Bēržu katoļu baznīca
document Krišjāņu katoļu baznīca
document Kupravas katoļu baznīca
document Rugāju katoļu baznīca
document Rugāju pareizticīgo baznīca
document Šķilbēnu katoļu baznīca
document Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
document Sprogu katoļu baznīca
document Tilžas baptistu lūgšanu nams
document Tilžas luterāņu baznīca
document Tilžas pareizticīgo baznīca
document Vīksnas pareizticīgo baznīca
document Viļakas katoļu baznīca
document Viļakas luterāņu baznīca
document Viļakas pareizticīgo baznīca
document Baltinavas pareizticīgo baznīca
document Sinagoga Baltinavā
document Sinagoga Viļakā
document Sinagoga BalvosRSS