Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Brīvības iela 46A

Skatīts: 143
Ievietots: 13 Dec, 2018
Ināra B.
Atjaunots: 13 Dec, 2018
Ināra B.
Lauksaimniecības pārvalde, tagad Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu birojsĒka nodota ekspluatācijā 1977.gadā
1977.gads - 2000.gada 1.aprīlis - Lauksaimniecības pārvalde, vēlāk Lauksaimniecības departaments
Uz ēku Brīvības ielā 46A Lauksaimniecības pārvaldes kolektīvs pārcēlās no Tirgus ielas 7. Tolaik pārvaldes vadītājs bija Nikolajs Pavlovs. Tālāk vadītāji bija: Kārlis Pētersons, Jānis Vanags, Jānis Seržants, Juris Salmanis, Vitālijs Kuļšs. Pārvaldes vadītāja vietnieki (dažādos laikos) Vitālijs Kuļss, Anatolijs Kotāns.
2000.gada 1.aprīlī tiek izveidota Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde un lielākā daļa vadošo speciālistu sāk savas darba gaitas Gulbenē
2000.gada 1.aprīlis - 2008.gads - Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Balvu sektors,  vadītājs - Pēteris Kalniņš. 2008.gadā sektors tika likvidēts, ceturtdienās Balvos klientus pieņem speciālisti no Gulbenes

No 1991.gada - Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Balvu birojs
1991.gadā Ozolniekos izveidojās Latvijas lauksaimniecības konsultatīvais centrs, kuram viens no birojiem ir arī Balvos. Balvu biroja vadītāji: Artūrs Lapss (1991 - 1996), Ivars Logins (no 1996.gada)
No 2015.gada ēka nodota Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu birojam.

"Lauksaimniecības pārvaldes nodaļas galvenie speciālisti dažādās nodaļās, jo nosaukumi un struktūra mainījās (līdz 1991.gadam):
Agronomi (galvenie agronomi - Vitālijs Kuļšs (1976 - 1980), Līvija Gabrāne, Pēteris Kalniņš; agroķīmiķe, sēklu agronome - Regīna Kuļša, meliorācijas agronome - Skaidrīte Pilāte, ganību agronome - Līvija Gabrāne, Jānis Keišs, biškopības agronome - Bernadeta Venere, sēklu agronome - A.Vizule, augu aizsardzības agronoms - Imants Kārkliņš);
Zootehniķi (galvenā zootehniķe ilgus gadus bija Marija Lukumiete, pēc tam Ināra Rakstiņa; zootehniķes - Lija Dambe, Lilioza Šustova, Hermīne Leišavniece);
Celtniecības speciālisti (A.Voroņins, Vilis Zelčs, Ināra Kravale, Laminskis, Jāzeps Dokāns, Anatolijs Buls, Inta Gargurne, Ausma Ancāne);
Inženieri (Ruņģis, Ēriks Amoliņš, Juris Salmanis, Anatolijs Kudrjavcevs, Jānis Kravalis, Jānis Zauls, Indulis Sirmais, Andrejs Dundurs);
Ekonomisti, plānotāji un grāmatveži (Ārija Berķe, Vija Rakstiņa, Ārija Zeltkalne, Antoņina Seržante, Antonija Frolova, Biruta Trimane, Līvija Makare, Malvīne Sprudzāne, Inta Rudzīte, Maija šadurska, Vija Krilova, Ināra Cine, Skaidrīte Kudrjavceva, Dzintra Dulberga, Elita Mozule);
Tehniskās uzraudzības inspektori (Vladimirs Frolovs, Valentīns Ķikuts, Kazimirs Bērzišs, Silvija Lielbārde);
Zemes ierīkotāji (Staņislavs Krasovskis, Anna Locāne);
Mežsaimnieki (Locāns, vēlāk Roberts Strapcāns)
Juristi (Vija Pužule, Jurijs Motins, Anita Upīte)
Šajā laikā pārvaldē bija ap 50 darbiniekiem. Pēc 1991.gada, līdz ar zemes un saimniecisko reformu, darbinieku skaits samazinājās uz pusi. Pārvaldē katrā nodaļā palika viens vai divi speciālisti" - no sarunas ar Vitāliju Kuļšu un Elitu Mozuli

1. rinda Biruta Salcēvča, Janīna Orlova, Anatolijs Kotāns, Vija Rakstiņa, Vitālijs Kuļšs, Anda Pundure  2.rinda Ināra Rakstiņa, Bernadeta Venere, Lilioza Šustova, Regīna Kuļša, Biruta Gaiduka, Marija Agurjeva 3. rinda Dzintra Dulberga, Līvija Gabrāne, Solveiga Jasinska, Jānis Seržants, Antoņina Seržante, Antonija Frolova 4. rinda Valentīns Ķikučs, Vija Pužule, Potapovs, Biruta Treimane (1987-88.gads) - foto no E.Mozules personīgā arhīvaLauksaimniecības pārvaldes kolektīvs šofera Aleksandra Makara godināšanas reizē (ap 1985.gadu) - foto no E.Mozules personīgā arhīva


2000.gada martā no ēkas svinīgi tiek noņemta "Balvu rajona Lauksaimniecības pārvaldes" plāksne un lielākā daļa vadošo speciālistu sāka savas darba gaitas Gulbenē. Te vēl visi kopā


Mājā biroja telpas īrējušas
vairākas iestādes:
⦁    Valsts augu aizsardzības inspekcija (no 1991.gada) - sākumā vadītājs Imants Kārkliņš, tagad Aldona Radziviloviča
⦁    Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija (no 1991.gada) - Valentīns Kikusts, Kazimirs Bērzišs
⦁    Valsts Zemesgrāmatas nodaļa (no 1991.gada) - Vija Pužule, Anda Pundure, Janīna Orlova, Larisa Smoļaka
⦁    Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Alūksnes zonālais valsts arhīvs - Lilioza Balode, Iveta Grāvīte
⦁    VSIA Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Balvu sektors (no 2008.gada) - Andrejs Krakups
⦁    Valsts Vides dienests (no 2008.gada)  - Staņislavs Krasovskis, Gunta Trupovniece, Jānis Jaundžeikars
⦁    Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centrs (no 2008.gada) - Nora Klūga
⦁    VAS Hipotēku un zemes banka, vēlāk  Altum (no 2014.gada)
⦁    Veselības inspekcija - Jānis Ozoliņš
⦁    Zemes dienests - Daila Krampuža, Anna Locāne
Citi raksti šajā sadaļā
document Brīvības iela 49
document Brīvības iela 48
document Brīvības iela 46B
document Brīvības iela 50B
document Brīvības iela 60
document Brīvības iela 50
document Brīvības iela 55
document Brīvības iela 57
document Brīvības iela 62
document Brīvības iela 62A
document Brīvības iela 61
document Brīvības iela 63
document Brīvības iela 67
document Brīvības iela 65
document Brīvības iela 72
document Brīvības iela 43
document Brīvības iela 1
document Brīvības iela 7RSS