Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Viļakas luterāņu baznīca

Skatīts: 2448
Ievietots: 26 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 21 May, 2019
Ināra B.

Viļakas luterāņu draudze dibināta 1920.gadā. Sākotnēji dievkalpojumi tikuši turēti vietējā skolā. 1926.gadā Kārlis Jozuus --mežzinis, Viļakas mežsaimniecības skolas vadītājs, mūzikas skolotājs, kora diriģents - ierosinājis būvēt luterāņu baznīcu Viļakas Ziemeļu karapulka pakalnā. Tās celtniecībai viņš norīkojis cilvēkus, kuri staigājuši pa mājām un no draudzes locekļiem vākuši ziedojumos cimdus, zeķes, lakatus, tamborējumus, tad rīkojuši bazārus un ieguvuši līdzekļus dievnama celtniecībai. Būvniecības darbi uzsākti 1926.gadā un pabeigti divu gadu laikā. Kārļa Jozuus piemiņai 1992.gadā pie baznīcas uzstādīta piemiņas plāksne. Ēka būvēta pēc Jāņa Cīruļa projekta neogotikas stilā. Celtnes dekorā plaši lietoti gotikas stila elementi, tajā paredzētas 120 sēdvietas. Baznīca ir sarkanu ķieģeļu celtne celta uz laukakmens mūra pamatiem. Jumtam 1998.gadā nomainīts skārda segums. Dievnams iesvētīts 1928.gada 28.oktobrī. 1939.gadā H.Kolbe baznīcā iebūvējis 72 stabuļu ērģeles. Tās par unikālām tiek atzītas arī mūsdienās. Viena no baznīcas vērtībām ir Ādama Reinholda - toreizējā Viļakas pagasta vecākā - gleznotā altārglezna "Jēzus ar mācekļiem iet caur labības lauku".
2018.gada 28.oktobrī, kad dievnams svinēja 90 gadu jubileju, svētku dievkalpojuma laikā tika atklāta un iesvētīta piemiņas plāksne, kurā pieminēti visi mācītāji, kuri kalpojuši Viļakas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. To darinājis tēlnieks Dzintars Bendzulis.

Draudzes vecākā no 2009.gada ir Inta Dortāne

Mācītāji: Eduards Birzulis (1923-1924), Oskars Štrīdters (1925-1927), Gustavs Kness-Kņezinskis (1928-1929), Maksimiliāns Hugo Grīvāns (1929-1935), Ēvalds Bērziņš (1935-1937), Artūrs Edgars Treiverts (1937-1944), Jānis Baumanis (1946-1947), Valfrīds Šīre (1946-1947), Leons Taivāns (1947-1959), Kristaps Freimanis (1951-1969), Jānis Geide (1970-1981), Andrejs Kavacis (1982-1989), Einārs Alpe (1990-2007), no 2008.gada oktobra - Mārtiņš Vaickovskis

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis Viļakā.

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – I.Bobrova un I.Dortāne

Citi raksti šajā sadaļā
document Augustovas katoļu baznīca
document Baltinavas katoļu baznīca
document Balvu katoļu baznīca
document Balvu luterāņu baznīca
document Balvu pareizticīgo baznīca
document Bēržu katoļu baznīca
document Krišjāņu katoļu baznīca
document Kupravas katoļu baznīca
document Rugāju katoļu baznīca
document Rugāju pareizticīgo baznīca
document Šķilbēnu katoļu baznīca
document Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
document Sprogu katoļu baznīca
document Tilžas baptistu lūgšanu nams
document Tilžas katoļu baznīca
document Tilžas luterāņu baznīca
document Tilžas pareizticīgo baznīca
document Vīksnas pareizticīgo baznīca
document Viļakas katoļu baznīca
document Viļakas pareizticīgo baznīca
document Baltinavas pareizticīgo baznīca
document Sinagoga Baltinavā
document Sinagoga Viļakā
document Sinagoga BalvosRSS