Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Kubulu senkapi

Skatīts: 1595
Ievietots: 28 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 16 Dec, 2007
Ināra B.

Atrodas Kubulu pagastā 8 km uz ZR no Balviem Pērkonu ezera ZR krastā, uz D no Pērkonu ciema. Vietējais nosaukums "kara kapi". Kapu lauks ir smilšains uzkalns ap 15-20 m diametrā, augstums no 1,5-2 m.

1940. gadā šeit notikuši izrakumi K. Oša vadībā, kas atklājis vairākus kapus.


/Pēc VKPAI materiāliem/

Citi raksti šajā sadaļā
document Beļausku senkapi
document Daņilovkas senkapi
document Dzilnaskalna senkapi
document IČAS apmetne
document Osas apmetne
document Upesgala apmetne
document Bērzīnes pilskalns
document Golvaru viduslaiku kapsēta
document Mistra kalns
document Varenes kalns - senkapi
document Domopoles senkapi - kara kapi
document Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
document Aizezeres senkapi
document Alotāju kalns
document Bonifacovas senkapi
document Cirnavas senkapi
document Derdziņu senkapi (kara kapi)
document Donikavas senkapi (kara kapi)
document Gribkovas senkapi
document Kačupes senkapi (Bābu kalns)
document Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
document Kapūnes senkapi
document Kauguru kalns - pilskalns
document Keišu senkapi
document Krišjāņu senkapi (kara kapi)
document Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
document Lagažas apmetne
document Lieparu senkapi
document Lukstenieku senkapi (kara kapi)
document Mastarīgas senkapi (kara kapi)
document Piestiņas apmetne
document Puncuļevas pilskalns
document Raču Raganu kalns
document Rijnieku senkapi
document Salas senkapi (Mēra kapi)
document Slaveitu senkapi
document Ezersalas senkapi
document Lavošnieku senkapi
document Mašķu senkapi (kara kapi)
document Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
document Aizstirnes senkapi
document Miezāju senkapi (kara kapi)
document Čušļu senkapi (kara kapi)
document Brontu viduslaiku kapsēta
document Cepures kalns
document Karaļa kaps -senkapi
document Ķeibenieku senkapi (kara kapi)
document Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
document Lašku senkapi (Zviedru kapi)
document Loginu senkapi
document Pilskalns
document Skandīnes senkapi
document Slotukalna senkapi (kara kapi)
document Viļakas senkapi
document Baznīcas vieta - kulta vieta
document Medņu senkapi
document Dzirnavsalas apmetneRSS