Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Lagažas apmetne

Skatīts: 1646
Ievietots: 28 Nov, 2007
Ināra B.
Atjaunots: 16 Apr, 2012
Ināra B.

Lagažas apmetne atrodas Lubānas klānos Lazdukalna pagasta teritorijā pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas ietekas Aiviekstē. Tā ir vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta apmetne. No apmetnes apdzīvotās vietas ir tālu un tā visvieglāk atrodama, braucot ar laivu pa Aivieksti no Lubānas puses. Apmetnes paliekas sedz pārkūdrojies smilšmāla slānis. Tas ir visai biezs, tāpēc arī labi saglabājušās celtņu paliekas. Mājokļu kontūras iezīmē stabu un mietu rindas un to vietas pamatzemē. Stabi veidojuši ne vien celtņu ārējās sienas, bet arī noderējuši jumta atbalstam. Šim nolūkam izmantoti arī īpaši stabi ēkas vidusasī. Tas nozīmē, ka jumts bijis divslīpju. Sienas celtas no stāvkokiem. Stabi ierakti pamatzemē. Spraugas starp tiem, iespējams, pildītas ar klūgām un zariem. Jumts varētu būt no priežu mizām. Mājokļiem varētu būt bijušas arī grīdas. Katra ēka sastāvējusi no vienas vai divām telpām. Pavardi krauti no akmeņiem.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Citi raksti šajā sadaļā
document Beļausku senkapi
document Daņilovkas senkapi
document Dzilnaskalna senkapi
document IČAS apmetne
document Osas apmetne
document Upesgala apmetne
document Bērzīnes pilskalns
document Golvaru viduslaiku kapsēta
document Mistra kalns
document Varenes kalns - senkapi
document Domopoles senkapi - kara kapi
document Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
document Aizezeres senkapi
document Alotāju kalns
document Bonifacovas senkapi
document Cirnavas senkapi
document Derdziņu senkapi (kara kapi)
document Donikavas senkapi (kara kapi)
document Gribkovas senkapi
document Kačupes senkapi (Bābu kalns)
document Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
document Kapūnes senkapi
document Kauguru kalns - pilskalns
document Keišu senkapi
document Krišjāņu senkapi (kara kapi)
document Kubulu senkapi
document Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
document Lieparu senkapi
document Lukstenieku senkapi (kara kapi)
document Mastarīgas senkapi (kara kapi)
document Piestiņas apmetne
document Puncuļevas pilskalns
document Raču Raganu kalns
document Rijnieku senkapi
document Salas senkapi (Mēra kapi)
document Slaveitu senkapi
document Ezersalas senkapi
document Lavošnieku senkapi
document Mašķu senkapi (kara kapi)
document Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
document Aizstirnes senkapi
document Miezāju senkapi (kara kapi)
document Čušļu senkapi (kara kapi)
document Brontu viduslaiku kapsēta
document Cepures kalns
document Karaļa kaps -senkapi
document Ķeibenieku senkapi (kara kapi)
document Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
document Lašku senkapi (Zviedru kapi)
document Loginu senkapi
document Pilskalns
document Skandīnes senkapi
document Slotukalna senkapi (kara kapi)
document Viļakas senkapi
document Baznīcas vieta - kulta vieta
document Medņu senkapi
document Dzirnavsalas apmetneRSS