Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šumska Anna

Raksta ID: 226
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Kupravas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja, audēja
Dzimusi 1934.gada 16.februārī Susāju pagasta Karigavas ciemā. Pabeigusi Eržepoles septiņgadīgo skolu, Anna (dzimusi Jeromāne) agri apprecējās. Ģimenē izaudzināti divi dēli un meita. Sākumā jaunā ģimene dzīvoja dzelzceļa mājā Karigovā, jo vīrs bija dzelzceļnieks, bet 1982.gadā pārcēlās uz Kupravu
Stelles mājās bija, jo auda Annas mamma. Kad viņa vairs tik labi neredzēja, allaž lūdza meitai palīdzēt. Tā aušanas mākslu viņa apguva jau agrā jaunībā. Pēc tam A.Blāķe 1969.gadā Annu Šumsku uzaicināja strādāt ražošanas apvienībā „Daiļrade”, kur viņa arī 22 gadus nostrādāja. Audusi segas, galdautus, dvieļus, sedziņas un prievītes, baltās villaines, tautiskos brunčus un brunču apmales. Anna savā laikā noaudusi tautastērpus lielai daļai Balvu rajona koru un deju kolektīviem. Viens no pēdējiem aušanas darbiem bija ansambļa „Abrenīte” tautastērpa rotājums. Audusi arī Kupravas etnogrāfiskā ansambļa tautastērpa villaines un brunču apmales. 1982.gada 13.decembrī viņai piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums.
Personālizstādes Annai Šumskai nav bijušas,bet viņas darbi vesti uz Dziesmu svētku izstādēm Balvos un Rīgā. Piedalījusies daudzās pagastā rīkotajās izstādēs. Bez aušanas Anna nodarbojusies arī ar izšūšanu, mezglošanu un adīšanu.
Anna Šumska ir pazīstama arī kā liela dziedātāja. 1992.gadā viņa sāka dziedāt Kupravas etnogrāfiskajā ansamblī, kuru tolaik vadīja Leontīna Bordāne. Ar kolektīvu uzstājusies neskaitāmos pasākumos gan tepat mūsu rajonā, gan visā Latvijā. Etnogrāfiskajā ansamblī dziedāja līdz 2004.gadam.
Anna Šumska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus Anna iesāka vēl maza būdama iedama līdzi mammai Izabellai Jeromānei. Tā viņa dziedāja Karigovā, kur visi ciema iedzīvotāji sanāca dziedāt psalmus. Kad Šumsku ģimene pārcēlās dzīvot uz Kupravu, izrādījās, ka te nav kas vada psalmu dziedāšanu, un Anna bija spiesta sākt to darīt.
Anna Šumska vadīja arī dziedāšanu pie krucifiksa baznīcas dārzā. Dziedāšana te notiek katru gadu kopš 1992.gada. Sākumā te sanāca pat 15 dziedātājas, tagad gan ir mazāk. Anna Šumska dziedāja kopā ar Leontīni Bordāni, Malvīni Aleksāni, Virgīniju Kuduri, Malvīni Kudrovu.

Mirusi 2019.gada 16.maijā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Anna Šumska (2014); viņas austās segas (I.Bobrovas foto); 75 gadu jubilejā (2009); ar etnogrāfisko ansambli pie krucifiksa 2003.gadā (otrā no labās puses) – foto no personīgā arhīva

Raksta ID: 226
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2514
Ievietots:: 13 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna