Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Matisāne Stefānija

Raksta ID: 248
Atjaunināts: 01 novembris, 2017

Rekavas etnogrāfiskā ansambļa ilggadējā vadītāja.

Dzimusi 1927.gada 26.septembrī un augusi Šķilbēnu pusē lielā un muzikālā dzimtā. Muzikanti bijuši viņas trīs brāļi un četri brālēni, arī māsa. Viņiem bijusi sava Rikas kapela, kurā visi spēlējuši stīgu instrumentus. Stefānija spēlējusi vijoli un dziedājusi. Muzikāli apdāvināti bijuši arī viņas vecāki, jo sevišķi tēvs, taču dziedājusi arī māte un mātes māsas. Tradicionālo dziedāšanu Stefānija apguvusi no savām tantēm – mātesmāsām, kuras vakaros nākušas dziedāt uz viņu mājām. Agri iemācījusies lasī un skolas gados iesaistījusies pašdarbībā – spēlējusi teātri. Skolu beidzot, vēlējusies studēt medicīnu, bet vecāki nav varējuši samaksāt skolas naudu, un studijas bijis jāpārtrauc. Stefānija uzsākusi skolotājas darba gaitas un naudu pelnījusi pati. Neklātienē mācījusies augstskolā. Trīsdesmit pieci mūža gadi aizvadīti Balkanu kalnos Kangaru pamatskolā, no tiem 13, strādājot par direktori. Par sevi un Šķilbēnu pusi Stefānija Matisāne sacījusi: "...Kangaru skola ir mana jaunība, mana pirmā mīlestība, mans darbs... un viss mūžs Šķilbēnos... Esmu sava pagasta patriote".

Stefānija, dziedot un vadot etnogrāfisko ansambli, izaudzinājusi jauno paaudzi. Viņas mazmeita Santa Matisāne kādu laiku bijusi jauniešu etnogrāfiskā ansambļa „Upīte” vadītāja.

Stefānija Matisāne ir " Lielās folkloras gada balvas 2007" laureāte - balvu viņa saņēma par mūža ieguldījumu folkloras apgūšanā un kopšanā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Rekavas etnogrāfiskais ansamblis Balvu rajona pasākumā Žīguros 1990.gadā( no A.Kapusta personīgā arhīva). Stefānija Matisāne - ceturtā no kreisās puses

Raksta ID: 248
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2687
Ievietots:: 17 decembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 01 novembris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna