Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Kubulu pagasta Centra krucifikss

Skatīts: 1355
Ievietots: 07 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 13 Apr, 2009
Ināra B.

2006. gada pavasarī pēc pagasta iedzīvotāju lūguma Kubulu pagastā tika uzcelts jauns krucifikss, kas arī atrodas Kurnas ciemā - centrā pretī pagasta padomes ēkai, blakus Marijas Bukšas īpašumam „Guldupes”. Krusta tapšanā lielu ieguldījumu deva toreizējais pagasta padomes priekšsēdētājs Juris Boldāns. 7. maijā krucifiksu iesvētīja prāvests Jānis Bārtulis.

Maijā sievas pie krucifiksa dzied katru dienu, vēlāk vasarā un rudenī - reizi nedēļā.Foto: R.Cibule (2008)
Citi raksti šajā sadaļā
document Susāju pagasta Geinovas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Skockovas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Svilpovas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Vonogovas ciema krucifikss
document Rugāju pagasta Kaņepienas krucifikss
document Bērzpils pagasta Javenieku krucifikss
document Krišjāņu pagasta Naglīšu krucifikss
document Briežuciema pagasta Štikunovas krucifikss
document Bērzpils pagasta Golvaru krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Zelču krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Vilkovas krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Komugreivas krucifikss
document Medņevas pagasta Medņevas ciema krucifikss
document Bērzpils pagasta Domopoles krucifikss
document Rugāju pagasta Pliksnas krucifikss
document Bērzpils pagasta Vecpils krucifikss
document Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pie Svelpes mājām
document Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pretī Sudarovu mājām
document Bērzpils pagasta centrā
document Briežuciema pagasta Dukuļevas krucifikss
document Briežuciema pagasta Ploskenes krucifikss
document Krišjāņu pagasta Žogu krucifikss
document Bērzpils pagasta Zosulu krucifikss
document Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Berkeļu mājām
document Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Vilciņas mājām
document Susāju pagasta Egļevas ciema krucifikss
document Lazdukalna krucifikss
document Susāju pagasta Birznieku ciema krucifikss
document Lazdukalna pagasta Garosilu krucifikss
document Lazdukalna pagasta Pelnupes krucifikss
document Baltinavas pagasta Svilpovas krucifikss
document Baltinavas pagasta Svilpovas krucifikss
document Baltinavas pagasta Morkovas krucifikss
document Baltinavas pagasta Obeļovas krucifikss
document Baltinavas pagasta Puncuļovas krucifikss
document Baltinavas pagasta Slobodas krucifikss
document Baltinavas pagasta Keišu krucifikss
document Briežuciema pagasta Bēliņu krucifikss
document Briežuciema pagasta Dravenieku krucifikss
document Briežuciema pagasta Augstasila krucifikss
document Krišjāņu pagasta Purviņu krucifikss
document Krišjāņu pagasta krucifikss pie baznīcas
document Kubulu pagasta Kurnas krucifikss
document Kupravas pagasta krucifikss pie baznīcas
document Vīksnas pagasta Sprogu krucifikss
document Vīksnas pagasta Strautu krucifikss
document Tilžas pagasta Zelču krucifikss
document Tilžas kapu krucifikss
document Tilžas pagasta krucifikss pie katoļu baznīcas
document Tilžas pagasta Toku krucifikss
document Tilžas pagasta Keibenieku krucifikss
document Vectilžas pagasta centra krucifikss
document Vectilžas pagasta Upenieku krucifikss
document Vectilžas pagasta Krutovas krucifikss
document Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Delveru mājām
document Bērzpils pagasta Gabrānu krucifikss
document Bērzpils pagasta krucifikss baznīcas dārzā
document Bērzpils pagasta Augstaru krucifikss
document Lazdukalna pagasta Mastarīgas krucifikss
document Lazdukalna pagasta Podnieku krucifikss pie Zušu mājām
document Lazdukalna pagasta Podnieku krucifikss pie Fabriku mājām
document Lazdukalna pagasta Skujetnieku krucifikss
document Lazdukalna pagasta Slavītu krucifikss
document Lazdukalna pagasta Rakicku krucifikss
document Lazdukalna pagasta krucifikss Lazdukalna centrā
document Lazdukalna pagasta krucifikss pie Augustovas baznīcas
document Medņevas pagasta Lozdovas ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Aizgalīnes ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Slotukalna ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Viduču kapu krusts
document Medņevas pagasta Rogovsku ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Lāšku ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Kangaru ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Aizpurves ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Loduma ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Bahmatovas ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Brontu ciema krucifikss
document Medņevas pagasta Janapoles ciema krucifikss
document Bērzkalnes pagasta Silakroga krucifikss
document Rugāju pagasta Medņu krucifikss
document Vecumu pagasta Borisovas centra krucifikss
document Vecumu pagasta Upmalas ciema krucifikss
document Vecumu pagasta Cūkines ciema krucifikss
document Vecumu pagasta Ūlasu ciema krucifikss
document Vecumu pagasta Goršānu ciema krucifikss
document Susāju pagasta Vēdeniešu kapu krusts
document Susāju pagasta Karigovas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Tepenīcas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Gurinovas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Peisu ciema krucifikss
document Susāju pagasta Susāju ciema krucifikss
document Susāju pagasta Pōkšovas ciema krucifikss
document Susāju pagasta Kravaļu ciema krucifikss
document Susāju pagasta Ilziņu ciema krucifikss
document Susāju pagasta Keišu ciema krucifikss
document Susāju pagasta Meirovas ciema krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Rekovas centra krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Stiglovas krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Sviļevas krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Svičovas krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Lotušu krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Pakašovas krucifikss
document Šķilbēnu pagasta Bākarovas krucifikss
document Kubulu pagasta Pansionāta krucifikss
document Baltinavas pagasta Slobodas krucifikss pie Antona Kaņepa mājām
document Baltinavas pagasta Safronovkas krucifikss
document Baltinavas pagasta Mačusalas krucifikssRSS