Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā

Skatīts: 1828
Ievietots: 20 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 16 Apr, 2012
Ināra B.
Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem uzstādīts vietā, kur atradās J.Cibuļska vadītā izdevniecība - Viļakā, Tautas ielā 6. Pieminekļa autors ir tēlnieks Jānis Bārda. Tas ir pelēks akmens ar baltu atvērtu grāmatu. Piemineklī iekalti vārdi - "Latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskam". Piemineklis tika atklāts 1996.gada 8.jūlijā  
Jōņs Cybuļskis (1911 - 1997) Viļakā darbojās no 1934. līdz 1940.gadam. Viļakas pagasta skolās viņš pasniedza ticības mācību. Ievērojis, ka Viļaka, lielās apdzīvotības dēļ ir bagāta ar inteliģenci, bet trūkst grāmatu un rakstāmlietu veikala, J.Cibuļskis atvēra veikalu "Ceņteiba" un nodibināja arī latgaliešu grāmatu izdevniecību, kura darbojās 1939. - 1940.gadā līdz Latvijas okupācijai.
Vincents Leika  (1816 - 1918) latīņu drukas aizlieguma laikā (1863-1904) iesējis katoļu garīga satura grāmatas, tulkojis lūgsnas un garīgās dziesmas no poļu un latīņu valodas, izplatījis rokrakstu literatūru. Miris 1918. gadā Viļakā, apbedīts Viļakā Mateusa kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas muzeja fondiem: Pieminekļa atklāšana 1996.gadā
Citi raksti šajā sadaļā
document Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
document Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
document Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
document Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
document Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
document Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
document Piemineklis Tālim Matīsam
document Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
document Piemineklis Pīteram Miglinīkam
document Baltais krusts Rugājos
document Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
document Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
document Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
document Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
document Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
document Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
document Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
document Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
document Piemineklis V.I.Ļeņinam
document Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
document Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
document Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
document Piemineklis Miķelim Bukšam
document Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
document Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
document Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
document Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
document Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
document Baltais krusts Akuču purva malā
document Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
document Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
document Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
document Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
document Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
document Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
document Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
document Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
document Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
document Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas
document Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” BērzpilīRSS