Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads

Skatīts: 3360
Ievietots: 20 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 16 Apr, 2012
Ināra B.
Latvijas neatkarības cīņu (1919.-1920.) vēsturē Latgales partizānu pulks, kura šūpulis kārts Balvu rajona teritorijā, izveidojās no “zaļo” pulciņiem jau 1918. gada beigās. Tajos pulcējās Balvu apkārtnes vīri, lai cīnītos pret lielinieku laupīšanām, varmācībām un garīdznieku vajāšanām. 1919. gada maijā visu partizānu pulciņu vadību savās rokās ņēma Balvu pulciņa virsleitnants Jānis Vīndedzis. Jūnijā, vēl pirms pārējo Latvijas armijas vienību pienākšanas, Balvu partizāni sargāja noteiktu fronti no Lubānas ezera līdz Liepnai, cīnoties ar ienaidnieka sirojošajām vienībām un paši izdarot izlūkošanas uzbrukumus. Jūlijā visas partizānu vienības apvienoja Latgales partizānu pulkā ar komandieri Jāni Vīndedzi priekšgalā. 1920. gada janvāris bija Latgales atbrīvošanas laiks, kurā Latgales partizāniem palīgā nāca Latvijas armijas Kurzemes un Latgales divīzijas, arī vācu zemessargi. Karam beidzoties, pēc armijas pārorganizēšanas, izformējas arī Latgales partizānu pulks. Vairāk kā 20 Latgales partizāni apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni. Tiem apmēram 200 partizānu pulka cīnītājiem, kuri Latgales atbrīvošanas cīņās krita, tauta cēla pieminekli. Pieminekļa celšana ierosināta 1927.gadā, un tad arī tam piešķirta zeme blakus Balvu pilsētas parkam. Tūlīt arī vākti ziedojumi, un 1933.gadā varēja uzcelt pieminekļa pakāji.
Pirmo reizi pieminekli atklāja 1938. gada 14. augustā, piedaloties ģenerālim Jānim Balodim. Iesvētīja armijas mācītājs P. Apkalns, asistējot mācītājiem Grivānam un Knapem.
Pieminekļa autors ir mākslinieks Kārlis Jansons. 1940. gadā komunisti pieminekli iznīcināja, bet partizāna tēlu paglabāja Balvu milicijas pagalmā. Vācu laikā pieminekli atjaunoja, bet 1944. gadā vasarā, atgriežoties Sarkanajai armijai, pieminekli nogāza otrreiz, aizveda un iznīcināja. Latvijai atgūstot valstisko neatkarību, balvenieši vāca ziedojumus Latgales partizānu pieminekļa atjaunošanai. 1993. gada 11. novembrī Balvos atklāja mākslinieka Kārļa Jansona dēla Andreja Jansona atjaunoto pieminekli.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: A.Ripa un D.Teilāne
Citi raksti šajā sadaļā
document Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
document Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
document Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
document Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
document Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
document Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
document Piemineklis Tālim Matīsam
document Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
document Piemineklis Pīteram Miglinīkam
document Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
document Baltais krusts Rugājos
document Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
document Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
document Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
document Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
document Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
document Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
document Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
document Piemineklis V.I.Ļeņinam
document Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
document Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
document Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
document Piemineklis Miķelim Bukšam
document Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
document Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
document Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
document Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
document Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
document Baltais krusts Akuču purva malā
document Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
document Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
document Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
document Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
document Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
document Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
document Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
document Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
document Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
document Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas
document Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” BērzpilīRSS