Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logins Francis

Raksta ID: 402
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Ērģeļnieks, diriģents
Dzimis 1908.gada 28.februārī Šķilbēnu pagasta Sviļovas ciemā. Bet sievu ņēmis no Viļakas pagasta Klānu ciema Mariannu Aleksāni. Sievas mājās arī paiet F.Logina dzīve.

Francis sākumā sāka strādāt par ērģelnieku Kupravas un Liepnas draudzēs, vēlāk arī lielajā Viļakas draudzē, kur izveidoja kuplu baznīcas kori. 1945.gadā viņš tiek uzaicināts strādāt par dziedāšanas skolotāju Viļakas vidusskolā. Vada korus Viļakas kultūras namā, Kupravas klubā. Visur viņam bija labi panākumi. Ar Viļakas vidusskolas jaukto kori ieguva II vietu republikas skolēnu dziesmu svētku skates finālā, bet ar sastāvā nelielo Kupravas jaukto kori 70.gados cīnījās ar Balvu rajona skolotāju kori par pirmo vietu rajona koru skatēs. Francis Logins bija neiztrūkstošs virsdiriģents daudzos Balvu rajona dziesmu svētkos. Komponēja gan baznīcas dziesmas un mises, gan arī tautas dziesmu apdares un laicīgās dziesmas. Jau ilgus gadus Viļakas, Kupravas un Liepnas draudzēs mirušie tiek izvadīti ar Logina komponēto "Svātū Misi par mirušīm".

1956.gadā to laiku vadība lika saprast, ka skolotāja darbs un darbs baznīcā nav savienojams, un cienījamo cilvēku nolika sarežģītas izvēles priekšā. Saprazdams, ka baznīcā būs grūti nopelnīt iztiku ģimenei, kurā bija seši bērni, Francis Logins palika strādāt skolā. Baznīcā viņš atgriezās pēc deviņpadsmit gadiem, kad aizgāja pensijā 1977.gadā. Nokalpoja līdz 1989.gadam, kad veselības problēmu dēļ nācās aiziet. Francis Logins mirst 1993.gada 10.aprīlī.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no laikraksta "Vaduguns"
Raksta ID: 402
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1819
Ievietots:: 21 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovskis Staņislavs
b Boža Aina
b Jangblūde Dace (dzim.Kaša)
b Jaunzeme - Portnaja Diāna
b Jūsmiņš Aloizijs
b Jēkabsone Laura
b Jēkabsons Arnolds
b Kļaviņš Jānis
b Matīss Tālis
b Mežore Sandra
b Mētra Olīvs
b Namsons Antons
b Skulte Ādolfs