Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Sležis Ilmārs

Skatīts: 2053
Ievietots: 21 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 11 May, 2012
Ināra B.
Pedagogs, diriģents, Balvu mūzikas skolas direktors
Dzimis 1935.gada 31.decembrī Rucavas ciema Nidā Liepājas rajonā zvejnieka ģimenē. Dzimtās mājas atradās pašā jūras krastā. Skolas gaitas Ilmāram aizritēja Rucavas vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas 1954.gadā ceļš viņu aizveda uz Liepājas pedagoģisko institūtu, kur iestājās Matemātikas fakultātē. Pēc gada mācības te pārtrauc un iestājas E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā, kur diriģēšanas māku apguva skolotājas Ornas vadībā. 1959.gadā skolu absolvējot, sadales komisija jaunajam diriģentam piedāvāja 3 pilsētas, kur uzsākt darba gaitas. Ilmārs esot pētījis Latvijas karti un ieraudzījis, ka Balvi atrodas ezera krastā. Tieši tāpēc viņš izvēlējās Balvus.

1959.gada vasarā Ilmārs Sležis ierodas Balvos, lai nodibinātu te mūzikas skolu. Pirmajā mācību gadā skolā tika uzņemti 25 audzēkņi klavieru, akordeona un pūšamo instrumentu nodaļās. 1961.gadā Ilmārs iestājas J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorijas mūzikas pedagoģijas nodaļā, kur neklātienē studēja kordiriģēšanu. Konservatoriju absolvēja 1970.gadā, valsts eksāmenā diriģējot paša izloloto skolotāju kori. Viņš bija pirmais mūzikas speciālists ar speciālo muzikālo izglītību Balvos. Paralēli direktora darbam Ilmārs mācīja akordeona spēli, solfedžo un mūzikas literatūru. Vajadzības gadījumā arī pats veica klavieru skaņošanu. I.Sležis Balvu mūzikas skolas direktora amatā bija 38 gadus.

Tāpat I.Sležis bija Balvu skolotāju kora dibinātājs un vadītājs līdz pat mūža beigām. Par diriģenta prasmi liecina kora daudzās pirmās vietas rajonā un arī Latgales zonā. Vadījis Balvu kultūras nama jaukto kori, vīru kvartetu.

Ilmāra vaļasprieks bija makšķerēšana. Un liktenīgi - ezers, kura dēļ jaunais speciālists izvēlējās Balvus, viņu arī "paņēma". Viņa mūžs traģiski aprāvās 61 gada vecumā 1997.gada 8.oktobrī.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda
Citi raksti šajā sadaļā
document Sudarovs Pēteris
document Bukšs Vilis
document Useniece Iveta
document Čudarāne Regīna
document Dreimanis Vitolds
document Ločmele Anita
document Matīsa Alīna
document Menca Amālija
document Milaševiča Antoņina
document Ozoliņš Kārlis
document Polfanders Henrihs
document Seņka Jāzeps
document Slišāne Emīlija
document Salmanis Egons
document Aleksandrova Devgasija
document Garijone Agnese
document Lāpāns Māris
document Irbīte Ingūna
document Šaicāne Irēna
document Vaskinovičs Juris
document Ūsele Veneranda
document Cibule Ruta
document Puķītis Ernests
document Ločmele Anastasija
document Slišāns Imants
document Bukša Marija
document Grahoļska Valentīna
document Cunska Evģēnija
document Veikšāne Austra
document Sokirka Ināra
document Zdanoviča Natālija
document Korkla Aina
document Nelsone Irēna
document France Inga
document Grigāne Gunta
document Griestiņa Anna (dzim.Prole)
document Igovena Valentīna
document Annuškāne Eugenija
document Krišjāne Erna
document Veismanis Agris
document Oplucāne Ilga
document Baranova Rūta
document Laicāne Maija
document Gabrāne Iveta
document Vītola Linda
document Kriviša Anna
document Jevstigņejeva Akvilīna
document Sallinene Inta
document Uļanovska StefānijaRSS