Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logins Henriks

Raksta ID: 440
Atjaunināts: 24 aprīlis, 2012
Vēsturnieks
Dzimis1920.gada 11.janvārī Baltinavas pagasta "Latušēnu" mājās. Henriks mācījās Baltinavas pamatskolā, pēc tam 1934.gadā iestājās Malnavas Lauksaimniecības skolā. 1939.gadā to beidza un strādāja tēva saimniecībā. Otrā pasaules kara laikā 1943.gada vasarā viņš tika iesaukts leģionā un 1944.gadā Vācijā saņemts gūstā. Nu jau sarkanās armijas soda bataljonā vajadzēja izpirkt "grēku pret padomju dzimteni". Tur arī dabūts ievainojums. No hospitāļa Astrahaņā Henriks atgriezās tēva mājās. Mājās bija ierīkota Baltinavas spirta brūža palīgsaimniecība, tēvam paša mājā atstājot tikai divas istabas, bet pārējās telpas nacionalizētas. Kādu laiku Henriks strādāja par šīs palīgsaimniecības vadītāju.
1946.gadā Henriks Logins iestājas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā, bet no 3.kursa atskaitīts kā "kulaka dēls". Pēc izslēgšanas no augstskolas viņš palika Rīgā un meklēja darbu. Neilgu laiku strādāja laikraksta "Pionieris" redakcijā, bet, mainoties redakcijas vadībai, kā bezpartejiskajam un pie tam vēl leģionāram, no darba nācās aiziet. H.Logins strādāja pilsētas dārzu un parku saimniecībā, ceļu un tilta būves organizācijā, tad līdz pat aiziešanai pensijā 1980.gadā - "Komunālprojektā".
Atmodas gados Henriks Logins divas reizes apmeklēja ASV. Pirmo reizi ciemojoties pie brāļa, uzņēma sakarus ar ārzemēs dzīvojošajiem malnaviešiem - kādreizējiem lauksaimniecības skolas studiju biedriem - un mudināja viņus rakstīt atmiņas. Tas bija sākums atmiņu grāmatai par pirmās Latvijas Republikas laika Valsts Malnavas Lauksaimniecības vidusskolu. Grāmatas "Mūsu Malnava" atvēršanas svētki notika 2001.gada 7.jūlijā - skolas 80 gadu jubilejā.
Kaut arī lielu dzīves daļu Henriks Logins pavadījis Rīgā, ar sirdi un prātu viņš vienmēr bijis piederīgs dzimtajam novadam, un arī viņa mūža darbs, kas palicis grāmatā, publikācijās, manuskriptos, ir veltīts Latgalei, Abrenes novadam, Malnavas Lauksaimniecības skolai, Baltinavai. Savai sirdslietai - novada vēstures pētniecībai, Henriks pilnībā varēja nodoties tikai pensijas gados. Viņa paveiktais, pētot un apkopojot arhīvu materiālus, atmiņu pierakstus, krājās mašīnrakstā aprakstītos papīra kalnos, kas satur vienreizēju informāciju par dzimto pusi un Abreni. Tagad šie materiāli atrodami gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rokrakstu nodaļā, gan Baltinavas pagasta muzejā un Baltinavas vidusskolā, gan Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā.
Henriks Logins mira 2001.gada 20.septembrī un apglabāts Baltinavas pagasta Merkuzīnes kapsētā.

Avotu saraksts par H.Loginu un viņa rakstu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 440
Atjaunināts: 24 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2129
Ievietots:: 23 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs
b Āze Anna