Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Benislavska Konstance

Skatīts: 3095
Ievietots: 24 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Dzejniece
Dzimusi 1747. gada 6 janvārī. Dzimšanas vieta nav zināma. Nākusi no nabadzīgas poļu muižnieku Riku  (Ruck) dzimtas. Konstance ļoti jauna apprecējusies ar Pēteri Benislavski, kura dzimtai savukārt piederējušas vairākas muižas tagadējā Balvu rajona teritorijā, kā Bēržu un Zosulu. Par Zosulu muižu tāpat kā par Konstanci Benislavsku Latvijas avotos ir ļoti maz ziņu. Muiža atradusies Domopoles (tagad Bērzpils) pagastā apdzīvotā vietā Zosulos  Ar šo muižu  Latgales kultūras vēsturē saistīti trīs ievērojamu personu vārdi. Tur dzimis bīskaps  Jānis Benislavskis -  filozofisku un garīga satura  grāmatu autors un viņa brālis Konstantīns – Inflantijas kanoniķis, dzejnieks un dramaturgs un viņu brāļa sieva jau minētā „burvīgi skaistā” Konstance.
Cik ilgi Konstance Benislavska dzīvojusi un pārvaldījusi Zosulu muižu arī nav precīzi zināms, bet zināms, ka laulības dzīvē viņa dzemdējusi 22 reizes, taču izauguši  tikai astoņi bērni – divas meitas un seši dēli. Visus māte stingri audzinājusi un nevienam žagarus nav žēlojusi. Meitas esot apprecinājusi pret viņu gribu. Audzinot kuplo bērnu pulciņu, Konstance atradusi laiku, lai izlasītu  daudz grāmatu dažādās valodās. Viņa lasījusi klasiķus, teologus, askētus.
Konstances Benislavskas sarakstītās dzejas jeb dziesmas izdotas  grāmatā ar nosaukumu –„Piešni sobie špiewane…”  (Sev dziedātās dziesmas). Tā iespiesta Viļņā 1776. gadā, bet par dzejas nozīmību liecina tas, ka gandrīz pēc 200 gadiem -1958. gadā šī grāmatiņa Polijā izdota no jauna. Viņas dzejas paraugi ievietoti vairākos Polijas nacionālās dzejas izdevumos. Par viņas dzeju iznākuši arī pētnieciskie raksti.
Fragmentus no Konstances Benislavskas dzejoļu krājuma „Sev dzīdōtōs dzīsmes” latgaliski tulkojis  Lazdukalna pagastā dzīvojošais novadpētnieks Leonards Rakickis un tie ievietoti „Tāvu zemes kalendārā 2008” (2007)
 Konstance Benislavska mirusi 1806. gada 8. novembrī un apbedīta Pasienes baznīcā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS