Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)

Skatīts: 2720
Ievietots: 24 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Dzejnieks, kultūrvēsturnieks, grāmatizdevējs
Pseidonīmi: J. Sylmalīts, J. Sylmaļs, J. Buļskis
Dzimis 1911. gada 19. oktobrī Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā Pītera un Johannas Cybuļsku ģimenē. Cibuļskis mācījies Liuzinieku un Rogovkas pamatskolās, Aglonas ģimnāzijā, kuru beidzis 1933. gadā. Pēc ģimnāzijas beigšanas strādājis par ticības mācības skolotāju Viļakā.Darbojies tā laika Latgales preses izdevumos - laikrakstā "Latgolas Vōrds” , žurnālā "Zīdūnis"
1939. gadā viņš Viļakā atvēris grāmatu veikalu "Centība" un kopā ar Vladislavu Lōci organizējis latgaliešu grāmatu izdošanu. Viļakā laikā 1939.-1940. gads izdevis piecas grāmatas un Tāvu zemes kalendaru1938. gadam, bet ienākot padomju karaspēkam Latvijā 1940. gadā, darbu vairs nevarēja turpināt un Jānis Cibuļskis Viļaku atstāja.
1940.-1941. gadā viņš strādāja par skolotāju Ruskulovas pamatskolā,1942.-1944. gadā - Nautrēnu pamatskolā un 1944.-1949. gadā Raņķu pamatskolā Kuldīgas rajonā. Šajā laikā iestājies arī Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes neklātienes nodaļā, bet 1949. gada 30. augustā arestēts un notiesāts uz divdesmit pieciem gadiem labošanās darbos. Nokļuvis Volgas - Donas kanāla celtniecībā un meža darbos. 1955. gadā atbrīvots un atgriezies Latvijā. Dabūjis darbu Bolderājas zivju pārstrādes uzņēmumā Rīgā. Gadu gaitā Rīgā uzbūvējis māju, kas kļuvusi par daudzu latgaliešu pulcēšanās vietu.
1995. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Miris 1997. gada 3. janvārī un apbedīts Ulbrokas (Sv. Rafaela) kapos. 1998. gadā viņam uzstādīts Bērtuļa Buļa veidots pieminekli.
Pirmā publikācija žurnālā "Zīdūnis" bija dzejolis "Darbinīkam" 1932. gadā .1995. gadā iznākusi atmiņu un pārdomu grāmata "Myuža dīnas, myuža dūmys"
Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā nodotas rokrakstā Jāņa Cibuļska sarakstītās zinātniskas un kultūrvēsturiskas monogrāfijas, literāri krājumi: "Andryvs Jūrdžs", "Pītera Miglinīka roda četru paaudžu gojumā", "Reigas ceļš", "Veritas nostra est" (pōrdūmas par ētiku, ticeibu un dzymtū volūdu),"Nu vysas sirds"(dzeja), "Saulainos dīnas", "Ave Marija"(garīga satura dziesmas).
Sastādīta latgaliešu valodas skaidrojošā vārdnīca ap 40000 vārdu, atziņu un apceru krājums „Pōrdūmas”: 1. daļa -1979. g , 33 lpp., 2. daļa – 1980. g., 57 lpp., 3. daļa -1980. g – 37 lpp., 4. daļa-1991.g. 24 lpp.
Sastādīts latgaliešu dzejnieku dzejoļu albūms "Monstrate esse Matrem " Aglonas Dievmātes godam, kuru 1980. gadā Romā bīskaps V. Zondaks pasniedza pāvestam Jānim Pāvilam II sakarā ar Aglonas svētvietas 200 gadu jubileju.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no LKF Balvu kopas materiāliem
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS