Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)

Skatīts: 2244
Ievietots: 24 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Dzejnieks
Tālivaldis Kalnājs dzimis 1922.gada 23. februārī toreizējā Abrenes apriņķa Gauru pagastā. Taču nākamā rakstnieka bērnība pagājusi Balvos, uz kurieni pārcēlušies viņa vecāki, kad zēnam bija tikai divi gadi. Pirmās skolas gaitas sākušās Balvu pilsētas sešklasīgajā pamatskolā, bet  pēc tam mācības Balvu Valsts ģimnāzijā. Pirmie dzejoļi radušies ģimnāzijas gados.Aktīvāka literārā darbība izvērsusies pēckara gados, kad viņš pievērsies fabulas žanram.Tālivaldis Kalnājs šajā laikā strādājis un mācījies. Viņš pabeidzis Rīgas republikānisko neklātienes vidusskolu. Kādu laiku mācās Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā. Vēlāk studē Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un strādā dažādās darba vietās - ir krāsotājs, strādā Operas un baleta teātrī par dekoratora palīgu, bet vēlāk par laborantu Latvijas Zinātņu akadēmijā. Šajā laikā arī radušies viņa dzejoļi un fabulas, kuri parādījušies tā laika republikāniskajā presē.
1955. gadā iznākusi Tālivalža Kalnāja pirmā un vienīgā fabulu un satīrisko dzejoļu grāmata "Varde un ekskavators".
Pāragrā nāve 1955. gada 26. septembrī pārtrauca Tālivalža Kalnāja dzīves gaitas, apklusa arī viņa dzejnieka balss.
Tālivaldis Kalnājs apbedīts Rīgā Meža kapos

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu pilsētas ģimnāzijas novadpētniecības muzeja fonda
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS