Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)

Skatīts: 2009
Ievietots: 24 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 08 Sep, 2015
Ināra B.
Literāts
Dzimis 1886. 1. oktobrī (pēc vecā stila) pašreizējā Balvu rajona Šķilbēnu pagasta Stiglovas ciemā trūcīgā sešu bērnu ģimenē.Pīteram palaimējās ar pārtikušiem radiniekiem, jo viņa vectēvs Jānis Logins (mammas tēvs no Loginu ciema) dzīvoja Pēterpilī un strādāja par uzraugu Ķeizariskajā teātrī. Ar viņa atbalstu un finansiālu palīdzību Pīters Kuļšs pabeidza Katrīnas ģimnāziju un studēja Pēterpils universitātē tieslietas. Studiju laikā aktīvi iesaistījās Pēterpils latgaliešu sabiedriskajā dzīvē, ko vēlāk aprakstīja savos atmiņu stāstos. Studijas pārtrauca Pirmais pasaules karš, jo jaunekli iesauca cara armijā. Viņš nonāca Orenburgas kara skolā, ieguva virsnieka pakāpi un cīnījās vairākās frontēs. Pīters Kuļšs Latvijā atgriezās 1921. gadā un strādāja Latgales Lauksaimniecības biedrību savienībā Daugavpilī. 1929. gadā viņš pārcēlās uz Rīgu un strādāja Zemkopības ministrijā par Latgales lietu pārzini un vecāko zemju revidentu. Vēlāk Kuļšs bija Tautas Labklājības ministrijas Rīgas darba apgādes pārzinis. 1940 .gadā Pīters Kuļšs kļuva par Iekšlietu ministrijas Politiskās nodaļas vadītāju, 1941. gadā - par Rūpniecības ministrijas lietu pārvaldnieku. Ienākot vāciešiem , 1941. gada jūnija beigās Kuļšu  arestēja un 13. augustā nošāva. Apbedīts Biķernieku masu kapos.
Savus literāros sacerējumus Pīters Kuļšs parakstījis ar pseidonīmu Cērpiņu Blauzga. Viņa daiļradi pētījuši rakstnieki Alberts Ločmelis un Augusts Eglājs. Nozīmīgākais darbs ir vēsturiskā teika "Mārgu sola", kurā izmantoti dzimtajā pusē noklausītie nostāsti. Tā publicēta 1936. gadā laikrakstā "Jaunais Vōrds". Cērpiņu Blauzga rakstījis politiskus feļetonus, kuros stāstījis par politiķu un Saeimas deputātu vājībām. Daudzi no viņa uzrakstītajiem feļetoniem ir aktuāli arī šodien. Tā laika preses izdevumos publicēti ap 200 feļetoni, bet literārais mantojums nav apkopots grāmatā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiāliem; F.Slišāna zīmētais Kuļša portrets
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS