Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Stradiņa Margarita

Skatīts: 2533
Ievietots: 25 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Sep, 2018
Ināra B.
Pedagoģe, literāte, sabiedriskā darbiniece
Dzimusi 1927. gada 6. jūlijā Rugāju pagasta Ozolsalās, kur vecākiem piederēja iekopta liela saimniecība. 1941. gada 14. jūnijā trīspadsmit gadus veco Margaritu kopā ar ģimeni - māti, tēvu, diviem brāļiem deportēja uz Krasnojarskas novadu Sibīrijā. Tēvs no ģimenes tika atšķirts pie izsūtīšanas un tā arī aizgāja bojā. Lai izdzīvotu Sibīrijā bija smagi jāstrādā, jācīnās ar salu, sniegu, tumšajām taigas naktīm, zvēru draudiem, badu un slimībām. Neizpalika arī pazemojumi, lamas - fašisti, buržuji u.c.1946. gadā Margarita ar jaunāko brāli atgriezās Latvijā. 1950. gadā viņa beidza Valmieras pedagoģisko skolu, bet 1961. gadā Daugavpils pedagoģiskā institūta Bioloģijas fakultāti. Strādājusi par skolotāju Šķilbēnu, Kurmenes, Aususalas pamatskolās, Rugāju vidusskolā. 1969. gadā politisko uzskatu dēļ no darba Rugājos atbrīvota. Vēlāk ilgus gadus strādājusi Vecpiebalgas vidusskolā par skolotāju. Sākoties Atmodai, atgriezusies Rugājos. Darbojusies Latvijas Tautas frontē.1989. gadā Rugājos atjaunojusi Mazpulku organizāciju, palīdzējusi un organizējusi mazpulku darbu citās rajona skolās - Upītes, Stacijas, Vectilžas pamatskolās, Rekavas, Baltinavas un Viļakas vidusskolās. Par Sibīrijā pārdzīvoto stāsta Margaritas Stradiņas grāmata "Atņemtā Dzimtene" (1999) un papildinātajā izdevumā(2003)
 Dzeju Margarita sākusi rakstīt Sibīrijā, kad strādājusi lopu pieņemšanas punktā. Rakstījusi daudz, bet drīz vien ar sarakstīto sildījusi rokas pie ugunskura, jo papīrs bija bērza tāss, kas labi dega. Pēc atgriešanās Latvijā 1947. gadā, atsākusi rakstīt, bet 1949. gada deportāciju laikā atkal sadedzinājusi.. Turpmākajos gados rakstītā dzeja tikusi paslēpta dziļi zemē zem akmens savās dzimtajās mājās.
2008. gadā iznācis dzejoļu krājums "Kadiķīša ēnā", 2018.gadā - "Mirkļu puteņos".
Par mūža ieguldījumu Latvijas labā Margarita Stradiņa 1996. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi. 2012.gadā viņa apbalvota ar Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu.
M.Stradiņai ir sava māja Rugājos un savi vaļasprieki - makšķerēšana, rokdarbi, puķkopība. Ir liela kolekcija gladiolu un ap 300 šķirņu liliju.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto: M. Stradiņa Vecpiebalgā (1981)
         M. Stradiņa Rugājos (foto no personīgā arhīva)
         M. Stradiņa un P. Kļaviņš  dzeju krājuma „Kadiķīša ēnā” atvēršanas svētkos Rugāju vidusskolā 2008. gadā (I. Bobrovas foto)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS