Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Aleksejevs Aleksandrs

Skatīts: 2000
Ievietots: 27 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 30 May, 2016
Ināra B.
Literāts
Dzimis 1936. gada 30. maijā Kubulu pagasta  Vladimirovā. Mācījies  Balvu viduskolā. Deviņpadsmit gadu vecumā Aleksandrs devies uz Rīgu un iestājies darbā Latvijas Jūras kuģniecībā. Strādājis uz kuģiem par matrozi. Iesaukts armijā un pēc obligātā karadienesta  atkal atgriezies Rīgā. Sākumā strādājis dažādās rūpnīcās, bet pēc tam  atgriezies  darbā uz kuģiem. Izbraukātas daudzas pasaules jūras un pabūts daudzās ostās. Pēc apprecēšanās viņš atgriezies dzimtajā pusē un daudzi darba gadi aizvadīti Balvu rajona uzņēmumos un organizācijās – Lauktehnika, Starpkolhozu celtniecības organizācija, Gulbenes AK-11 Balvu filiālē.
Pirmos dzejoļus Aleksandrs uzrakstījis, mācoties klasē astotajā lielo krievu dzejnieku Aleksndra Puškina, Sergeja Jeseņina, Afanasija Feta ietekmē, taču pēc skolas beigšanas dzejai viņš pievērsās arvien mazāk un padomju varas gados to tikpat kā nerakstīja. Rakstniecībai atkal pievērsies jau aizejot pensijā. Laikā no 2003.gada līdz 2005.gadam aktīvi publicējies dažādos krievu preses izdevumos. Par lielāko pagodinājumu uzskata publikāciju pareizticīgo baznīcas izdevuma literārajā pielikumā "Vīnakoks". Joprojām viņa dzeju regulāri publicē "Ludzas Zemes" literārajā pielikumā "Liriskā noskaņā".
2008.gadā iznācis Aleksandra Aleksejeva pirmais dzejoļu krājums „Край мой –тысяча озëр”. Ir sagatavots izdošanai humora un satīras krājums, kurā ir vairāk kā tūkstoš dzejoļu un kupletu  ar nosaukumu „Смех не грех”. 2010.gadā Aleksandra dzeja iekļauta Latgales krievu dzejas antoloģijā "Krievu dzeja Latgalē” un 2015.gadā - izdevumā "Latgales sirdspuksti". Tāpat autora dzeja datorsalikumā "Сборник стихов для детей" ir pieejama bibliotēkas Bērnu abonementā un krājums  "Латгалия - Родина моя" - Novadpētniecības lasītavā
2011.gada vasarā Aleksandrs piedalījies krievu poēzijas festivālā Rēzeknē, kas notika par godu pilsētas jubilejai, un saņēmis diplomu kā "Skatītāju simpātiju" balvas ieguvējs.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: L.Dukaļska - A.Aleksejevs un O.Slišāns (2008)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS