Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Jeromāne Rutta

Skatīts: 2634
Ievietots: 27 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 18 Apr, 2018
Ināra B.
Literāte
Dzimusi 1959. gada 15. augustā Vecumu pagasta Slīpaču ciemā. Mācījusies Viļakas vidusskolā no 1966.-1977. gadam. Pēc vidusskolas beigšanas studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kuru beigusi 1982. gadā, iegūstot kvalifikāciju - inženieris tehnologs sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitātē.
Pēc augstskolas beigšanas  strādājusi par ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pasniedzēju Vecbebru sovhoztehnikumā no 1982.-1986. gadam.
1985. gadā nodibināta ģimene, vīrs - Pēteris (miris 2009.gadā)
No 1986.-1993. gadam dzīvojusi Rīgas rajona Ādažos, pārsvarā mājās audzinot bērnus. Meita Madara dzimusi 1986. gadā, dēls Andris - 1989. gadā.
1993. gadā ģimene pārcēlusies uz dzimto pusi - Viļaku.
No 1995. - 2003. gadam strādājusi par audzinātāju Viļakas Valsts ģimnāzijas internātā un mācījusies Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātē, apgūstot Arodskolu pedagoģiskās izglītības kursu.
No 2003. gada līdz 2017.gadam strādājusi Viļakas pamatskolas bibliotēkā, bet kopš 2017.gada oktobra Rutta ir Viļakas novada bibliotēkas vadītāja.
Dzeju sākusi rakstīt 1998. gadā. Tajā ir personīgie pārdzīvojumi, sabiedrisko norišu redzējums. Rakstīti veltījumi radiem un tuviem draugiem jubileju reizēs, apsveikumi. Par savu daiļradi Rutta saka: "Manā dzejā atspoguļojas pašas pārdzīvojumi, bieži salīdzināti ar dabas tēliem. Iedvesmu rodu gadalaiku krāsu rotaļās. Vairāki dzejoļi veltīti Latvijai, Viļakai, Latgales vēsturei un cilvēku dzīvei. Īpaša vieta ir garīga satura dzejai. Dzeja ir kā dvēseles spogulis - tajā vieglāk atklāt prieku, sāpes, sapņus un skanīgās rindās sakārtot vēstures stāstus".
Datorsalikumā izdots Ruttas Jeromānes dzejas apkopojums "Manas dvēseles pērles un asaras..."
R.Jeromānes dzejoļi publicēti ikgadējā dzejas almanahā "Rēzekne" (no 2008.gada līdz 2017.gadam), sērijas "Mana grāmata" izdotajā dzejas kopkrājumā (2011), dzejas krājumā "Dvēseles aka" (2013), kas ir veltījums Viļakai 720 gados un kurā publicēti to autoru darbi, kuru dzīvesvieta un radošums saistāmi ar Viļaku, kā arī dzejas un fotoalbumā "Latgales sirdspuksti" (2015).
Darbojas literātu biedrībā „Viļakas pegazs”, lasa dzeju tās organizētajos pasākumos Viļakas pilsētas bibliotēkā. Ruttas dzejoļi skanējuši skolas un kultūras nama svētku koncertos.
Ruttu Jeromāni interesē sava novada vēsture, tāpēc viņa reizēm vada ekskursijas pa Viļaku un katoļu baznīcu, iesaistās kultūras dzīves norisēs

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva; R.Jeromāne ar meitu (2013)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS