Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Keišs Pēteris

Skatīts: 2870
Ievietots: 27 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 23 Nov, 2018
Ināra B.
Literāts, sabiedriskais darbinieks
Dzimis 1929. gada 16. februārī septiņu bērnu ģimenē Baltinavas pagasta Deņicovas ciemā. Viņi bija pieci brāļi un divas māsas. Pēteris no visiem brāļiem bija jaunākais. Tēvs bija nolēmis, ka viens no dēliem jāizskolo un gribēja, lai Pēteris kļūtu par garīdznieku, bet dēls sapņoja būt skolotājs.Taču dzīve visu izmainīja. Pēkšņi nomira tēvs un nāca četrdesmitais gads. Drīz sākās  otrais pasaules karš. Divpadsmitgadīgais Pēteris, vienīgais no vīriešiem, palika mājās pie savas zemītes, jo mobilizācijai tika pakļauti vecākie brāļi.
 Smagi un nabadzīgi bija bērnības un jaunības gadi. Kolhozā nostrādāti 15 gadi par velti, par tukšajām izstrādes dienām.
1991. gada janvārī Pēteris bija Briežuciema pagasta padomes priekšsēdētājs. Viņš organizēja cilvēkus un brauca uz barikādēm Rīgā.
Apbrīnojama ir Pētera aktivitāte un enerģija.
Zemes reformas rezultātā vajadzēja atstāt mājas, kurās nodzīvoti 30 gadi, iekopts dārzs, izaudzētas ābeles, un sākt visu no jauna. Visi šie likteņa pavērsieni, pārdzīvotais un redzētais 20. gadsimta četrdesmitajos, piecdesmitajos un vēlākajos gados lika pievērsties rakstīšanai. Pastāstīt par to citiem. Sarakstītas dokumentālas grāmatas par Baltinavas puses vietām un cilvēku likteņiem laikmetu griežos:
"Kur ilgu dzērve brien..." (2003, 2004 - papildināta)
"...Te maldu putni kliedz" (2006),
"Diennakšu melnbaltais likteņa sūtnis (2008),
"...here the birds of my illusions scream" (2011) - vienā grāmatā izdotas trīs agrāk sarakstītās grāmatas angļu valodā.
"Aizbraucēji un palicēji" (2012),
"Mūžu nodzīvot" (2015),
"Dzīve ir skaista" (2016).

Pēteris Keišs par savu literāro darbību ir saņēmis Latvijas Valsts Aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda Zīmi, ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. 2012.gadā apbalvots ar Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi.
Miris 2018.gada 1.maijā

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva un Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības fonda: grāmatas "Kur ilgu dzērves skrien" atvēršanas svētkos Baltinavā; 85.dzimšanas dienā (2014)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS