Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Mārīte

Raksta ID: 496
Atjaunināts: 05 februāris, 2013
Literāte
Dzimusi 1985. gada 7. aprīlī  Balvu rajona Upītē literāta (dzejnieka, publicista, stāstnieka, feļetonista), sabiedriska darbinieka, zemnieka, bibliotekāra, muzeja vadītāja Antona un skolotājas, Upītes bērnu folkloras kopas vadītājas Irēnas Slišānu  četru bērnu ģimenē kā jaunākā meita
2000. gadā Mārīte pabeidza Upītes pamatskolu un devās mācīties uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu, kuru pabeidza 2004. gada decembrī un ieguva Parka tehniķa diplomu.
2005. gadā iestājās Rēzeknes Augstskolas Humanitārajā un juridiskajā fakultātē, kur studē programmā „Filoloģija ".
Jau kopš bērnības tētis Antons Slišāns viņai ir liela autoritāte, tāpēc gribot līdzināties viņam, sākusi interesēties par dzeju, sākotnēji tās bijušas tikai bērna sarunas, iespaidi, idejas… Taču laikam ejot, savas emocijas sākusi uzlikt uz papīra un, pateicoties tēta stimulam, no 2002. gada jau publicējas kultūrvēsturiskajā un literārajā gadagrāmatā „Tāvu zemes kalendārs” kā arī almanahā „Olūts”.
 Pats lielākais notikums viņas dzīvē -2008. gadā iznākusī grāmata „Dzīves mīlēšana” kopā ar otru autori Ilzi Keišu. Tajā ievietoti abu meiteņu nepublicētie darbi, kas atbilst tēmai - dzīves mīlēšana.
Sākot ar 2008. gada decembri Mārīte Slišāne strādā Upītes bibliotēkā par bibliotekāri.
Sacerētā luga „Pupulaksti nav pupu mizas” pēc Rūdolfa Blaumaņa stāsta „Zirgs, trīs govis un simts rubļu” motīviem iestudēta Rēzeknes Augstskolā kopā ar kursa biedriem kā gala pārbaudījums kursā par Blaumaņa daiļradi.
Turpina rakstīt un pārsvarā visi darbi rakstīti latgaliski, jo tā ir dzimtā valoda, kurā runā, domā un dzīvo, tāpēc vieglāk savas domas, jūtas un emocijas izklāstīt.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


L.Dukaļskas foto - Marīte Slišāne (2009); R.Cibules foto - Mārīte "Upītes Uobeļduorzā" ar mazo Matildi (2012)
Raksta ID: 496
Atjaunināts: 05 februāris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2184
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 februāris, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita