Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Slišāne Mārīte

Skatīts: 2126
Ievietots: 31 Mar, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Literāte
Dzimusi 1985. gada 7. aprīlī  Balvu rajona Upītē literāta (dzejnieka, publicista, stāstnieka, feļetonista), sabiedriska darbinieka, zemnieka, bibliotekāra, muzeja vadītāja Antona un skolotājas, Upītes bērnu folkloras kopas vadītājas Irēnas Slišānu  četru bērnu ģimenē kā jaunākā meita
2000. gadā Mārīte pabeidza Upītes pamatskolu un devās mācīties uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu, kuru pabeidza 2004. gada decembrī un ieguva Parka tehniķa diplomu.
2005. gadā iestājās Rēzeknes Augstskolas Humanitārajā un juridiskajā fakultātē, kur studē programmā „Filoloģija ".
Jau kopš bērnības tētis Antons Slišāns viņai ir liela autoritāte, tāpēc gribot līdzināties viņam, sākusi interesēties par dzeju, sākotnēji tās bijušas tikai bērna sarunas, iespaidi, idejas… Taču laikam ejot, savas emocijas sākusi uzlikt uz papīra un, pateicoties tēta stimulam, no 2002. gada jau publicējas kultūrvēsturiskajā un literārajā gadagrāmatā „Tāvu zemes kalendārs” kā arī almanahā „Olūts”.
 Pats lielākais notikums viņas dzīvē -2008. gadā iznākusī grāmata „Dzīves mīlēšana” kopā ar otru autori Ilzi Keišu. Tajā ievietoti abu meiteņu nepublicētie darbi, kas atbilst tēmai - dzīves mīlēšana.
Sākot ar 2008. gada decembri Mārīte Slišāne strādā Upītes bibliotēkā par bibliotekāri.
Sacerētā luga „Pupulaksti nav pupu mizas” pēc Rūdolfa Blaumaņa stāsta „Zirgs, trīs govis un simts rubļu” motīviem iestudēta Rēzeknes Augstskolā kopā ar kursa biedriem kā gala pārbaudījums kursā par Blaumaņa daiļradi.
Turpina rakstīt un pārsvarā visi darbi rakstīti latgaliski, jo tā ir dzimtā valoda, kurā runā, domā un dzīvo, tāpēc vieglāk savas domas, jūtas un emocijas izklāstīt.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


L.Dukaļskas foto - Marīte Slišāne (2009); R.Cibules foto - Mārīte "Upītes Uobeļduorzā" ar mazo Matildi (2012)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS