Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu novada muzejs

Raksta ID: 502
Atjaunināts: 28 novembris, 2018

Jautājums par Balvu rajona muzeja izveidošanu sabiedrībā vairākkārt tika izvirzīts jau kopš 70-tajiem gadiem, taču ar jaunu spēku tas ieskanējās sākoties “Trešajai Atmodai”, kad Balvi jau bija kļuvuši par vienīgo rajonu bez sava muzeja. 1987., 1988.gadā rajona laikrakstā “Vaduguns” parādījās vesela rakstu sērija par muzeja nepieciešamību. Savas domas izteica Antons Slišāns, Fricis Lasis, Imants Koliņš, Gaida Jasinska, Arvīds Šnepers, Kārlis Ozoliņš un citi entuziasti.

Balvu Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1989.gada 1.janvārī. Pirmais muzeja direktors bija Imants Zeltiņš (1989), vēlāk muzeju vadīja Maruta Paidere (1989-1999), pašlaik muzeja direktore ir Iveta Supe (no 2000)

Pirmā izstāde muzeja apmeklētājiem tika atvērta 1990.gada 18.maijā. 1991.g. pirmo reizi ārpus muzeja festivālā "Baltica'91"eksponēti muzeja krājuma priekšmeti.

1996.gadā Balvu pilsētas dome pārņēma Balvu vēstures un mākslas muzeju savā pārziņā, mainījās arī muzeja nosaukums – to pārdēvēja par Balvu novada muzeju. Muzejam tika ierādītas arī citas telpas – bijušais bērnudārzs Brīvības ielā 48, kuras atkal bija jāapgūst un jāpiemēro muzeja vajadzībām.

Sākumā tika vākts un apkopots viss iespējamais, lai tas saglabātos un neietu zudumā. 2000.gadā izstrādāti muzeja krājuma komplektēšanas virzieni, pašlaik muzeja krājumā ir ap 23 tūkstoši vienību. Lielākas ir fotomateriālu , iespiedarbu, filatēlijas kolekcijas.

Muzejs ir izgājis otro akreditācijas kārtu. Tas realizē krājuma politiku, organizē krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, nodrošina saglabāšanu, veic pētniecisko un izglītojošo darbu.

Muzejs piedāvā: muzejpedagoģiskās programmas un ekskursijas pa pilsētu. Izstāžu zālē regulāri skatāmas mākslas un dažādas tematiskās izstādes. Iekārtotas divas ekspozīcijas: 1994.gada  18.maijā atklāta pirmā ekspozīcija "Balvu novada vēstures lappuses"(ekspozīcija nosaukumu saglabājusi visu laiku, bet balstoties uz jaunajiem pētījumiem lappuses tie mainītas katru gadu) un 2003.g. atklāta otra ekspozīcija "Jāņa Ūdra piemiņas istaba"

2010. gadā Balvu Novada muzejs pārcēlās uz jaunu māju- rekonstruēto muižas klēti. Svinīga tā atklāšana notika 22.jūnijā. Te līdzās pastāv muižas ļaužu būvētās pagraba velves un izstāžu zāles ar jumta logiem; senatnīgas klēts durvis, kas darinātas no 200 gadus veca koka un vietējo meistaru gatavotas mēbeles; izstādes, kas stāsta par novada senatni, un jauno mākslinieku darbu skates.

Muzejā ir "Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba", "Latgales partizānu pulkam 90", "Kārļa Ozoliņa mantojums" - istaba, kuras interjers komplektēts izmantojot priekšmetus, kurus dzīves laikā lietojis fotogrāfs un novadpētnieks Kārlis Ozoliņš, "Pērle māsu pulciņā" -izstāde ar Tautas Daiļamata meistares Anzelmas Ivanānes darinātajiem Latvijas novadu tautas tērpiem.

2014.gada 30.septembrī Balvu novada muzejā oficiāli tika atklāta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas atbalstīta projekta ietvaros izveidotā Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālā ekspozīcija. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos un valodā tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības.

2016.gadā Balvu muzejs bija iekļauts Eiropas Muzeju balvas nominantu sarakstā un uzaicināts ar prezentāciju piedalīties Eiropas Muzeju forumā Spānijā


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Muzeja izstāžu zāle (2011) - I.Bobrovas foto; Balvu Novada muzeja ēka (2009)- D.Teilānes foto


Raksta ID: 502
Atjaunināts: 28 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3019
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 novembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annas Āzes privātā kolekcija - Meža muzejs
b Baltinavas pagasta muzejs
b Balvu pilsētas ģimnāzijas muzejs
b Dzintara Dvinska senlietu kolekcija "Cīrulīšos"
b Egļavas mežniecības muzejs
b Kultūrvēstures lauku sēta "Vēršukalns"
b Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
b Rugāju novada muzejs
b Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs
b Upītes kultūrvēstures muzejs
b Viļakas muzejs