Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Keiša Ilze

Skatīts: 2472
Ievietots: 02 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 09 May, 2013
Ināra B.
Literāte
Dzimusi 1982. gada 6. martā Briežuciema pagastā, bet no viena gada vecuma dzīvo Viļakas pilsētā. Sākusi rakstīt no četrpadsmit gadu vecuma. Bērnībā daudz lasījusi un gribējies arī pašai kaut ko uzraklstīt. Pirmā publikācija bija laikrakstā "Vaduguns". Lolita Lūse "Vadugunī" rakstīja likteņstāstus un ciemojās arī pie Ilzes ģimenes.
Ilzes Keišas darbi publicēti dzejas almanahos „Rēzekne-2008”, „Rēzekne-2009”, „Rēzekne-2011”, "Rēzekne-2012". Viņa piedalījusies visu šo almanahu atvēršanas svētkos.
Publicējusies literatūras almanaha "Olūts" (no 12. līdz 15.laidienam). „Olūta” 14.laidiena prozas darbu konkursā ieguvusi trešo vietu un Latgales kultūras centra izdevniecība Ilzi apbalvojusi ar diplomu un naudas balvu. Savukārt, „Olūta” 15.laidiena prozas darbu konkursā 2010.gadā ieguvusi veicināšanas balvu.
Viņas esejas ir savdabīgas; dzejiskas, emocionālas, ar īpatnēji veidotiem gariem teikumiem, kuros vārdi virknējas netradicionāli.
2008. gadā kopā ar Mārīti Slišāni iznākusi grāmata "Dzīves mīlēšana”.
Ilze darbojas Viļakas novada literātu apvienībā „Viļakas pegazs”, piedalās tā rīkotajos pasākumos, lasa savus darbus tikšanās reizēs ar lasītājiem.
2012.gada Valsts svētku priekšvakarā Ilze Keiša par Viļakas novada popularizēšanu un kreativitāti jaunradē saņēma Viļakas novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS