Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Keišs Imants

Skatīts: 1980
Ievietots: 02 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Dzimis 1970.gada 28. martā Šķilbēnu pagasta Pakašovas ciemā kolhoznieku Alberta un Valentīnas Keišu ģimenē. Tēvs bija tehnikas cilvēks – traktorists, kombainieris, māmiņa – lopkopēja. Imants no bērnu dienām pieradis pie lauku darbiem, īpaši mīļa bijusi tehnika. Jau bērnībā gājis līdzi tētim uz kolhoza mehāniskajām darbnīcām, palīdzējis pie tehnikas remontiem, braucis līdzi uz lauka gan ar traktoru, gan kombainu. Sešu gadu vecumā sācis apmeklēt Upītes pamatskolu un kā pats domā, „ka tēvam ar māti bija jāstrādā, bet mani katru dienu ņemt uz darbu sev līdzi nevarēja, tāpat kā mani vienu „razbainieku” atstāt mājās arī nedrīkstēja, bet ar māsām skolā es biju nolikts pie lietas”. Upītes pamatskolas 8. klasi Imants pabeidza 1985. gada pavasarī un tā paša gada rudenī viņš iestājās Malnavas sovhoztehnikuma Mehanizācijas nodaļā. Četri gadi tehnikumā aizritēja nemanot ar mācībām, dejošanu, sportošanu, delverībām un 1989. gada pavasarī tika iegūts diploms par tehnikuma beigšanu, kuru vajadzēja saņemt izlaiduma dienā - 1. jūlijā, bet jauniešus iesauca krievu armijā jau 29. jūnijā. Armijas laikā krustu šķērsām izbraukāta visa bijusī padomju  savienība, pavadot bīstamās kravas un saņemot radioaktīvo starojumu. Pēc dienesta 1991.gada maijā Imants atgriezās dzimtajā pusē un sāka strādāt paju sabiedrībā Upīte par mehanizatoru, bet ne ilgi, jo sākās smaga slimība – multiplā skleroze (MS), iespējamās sekas armijas laikā saņemtajiem apstarojumiem, kas ar laiku viņu piesaistīja invalīda ratiņiem. Taču Imants cenšas dzīvot, priecāties un darboties. Viņš raksta dzeju, uzraksta arī rakstus MS slimnieku avīzei „Cerība”.
2007. gadā izdota viņa grāmata „Cerību dziesma” : (Dzeja un atmiņas) ar Antona Slišāna pēcvārdu par Pakašovas ciemu un tā ļaudīm. Grāmatā Imants raksta - „…es neraudu …, ja esmu optimists, triecu jokus, ar mani taču var sadzīvot.”
Miris 2010.gada 6.aprīlī un apglabāts Brieksīnes kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Upītes kultūrvēstures muzeja: I.Keišs ar O.Slišānu un ģimeni
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS