Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Līvzemnieks Viktors

Skatīts: 2447
Ievietots: 02 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Dzejnieks un prozaiķis
Līvzemnieks Viktors  (īst. v. Viktors Liuzenieks) dzimis 1936. gada 2. martā Rīgā strādnieku ģimenē. Mācījies Rīgas 24. tautskolā, Abrenes apriņķa Vecumu četrgadīgaja pamatskolā un Balvu rajona Mežvidu septiņgadīgajā skolā, kuru beidzis 1951. gadā un iestājies Jelgavas padagoģiskajā skolā. Pedagoģiskajai skolai  sekoja studijas LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1955-1959) un Žurnalistikas nodaļas neklātienē (1961-1967). Strādājis par celtnieku, sakaru darbinieku, skolotāju, žurnālistu Krāslavas rajona laikrakstā (1960-1961), J. Raiņa lteratūras un mākslas vēstures muzeja bibliotēkas vadītāju un A. Upīša muzeja Skrīveros pārzini (1962-1965), laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieku (1967-1968). Viktors Līvzemnieks uzņemts Rakstnieku Savienībā 1965. gadā. Pirmais publicētais dzejolis - "Čakli mācībās" laikrakstā "Pionieris" 1951. gadā. Izdoti dzejoļu krājumi:
Cilvēks, kuru gaida (1965),
Cel savu pilsētu (1967),
Ne tikai es viens (1976),
Aiz dangām dārzs (1982),
Doma par pastāvēšanu (1986),
Tāds laiks: Dažādgadu iedvesmas  (1997),
Skaļā diena (1997)
Cilvēki vien esam: stāstu krājums (1969)
Vērpetēm Daugava puto: Andrejs Upīts, pazītais un nepazītais (1877-1908)
Ceļagājumi: atceres. dzīves redzējumi par laikabiedriem censoņiem (2005)
Atdzejojis no lietuviešu un baltkrievu valodas, publicējies periodiskajos izdevumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS