Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Mežābele Santa

Skatīts: 3030
Ievietots: 02 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 20 Jul, 2017
Ināra B.

Skolotāja, literāte

 Antoņina Ločmele dzimusi 1941. gada 3. decembrī Balvu rajona Vectilžas pagastā Lutenānu ciemā sīkzemnieku Antona un Broņislavas Ločmeļu daudzbērnu ģimenē. 1949. gadā sākusi apmeklēt pamatskolu, bet regulāri skolu apmeklēt nav varējusi, jo trūcis apģērba un apavu, taču lasīt un rakstīt iemācījusies tāpat. Kārtīgi skolā sākusi iet, sākot ar 5. klasi. Pēc 7. klases beigšanas strādājusi kolhozā, lai palīdzētu mātei sapelnīt vajadzīgās izstrādes dienas, bet pēc gada, neprasot vecāku piekrišanu, iestājusies Tilžas vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas, 1961. gadā sākusi strādāt par pionieru vadītāju Balvu rajona Aizpures septiņgadīgajā skolā. Strādājusi par skolotāju Viduču pamatskolā, bijusi zonālā politiskās izglītības kabineta vadītāja, bet no 1979. gada - Mežvidu pamatskolas direktore. Šajā amatā nostrādājusi 18 gadus, katru dienu braucot no Viļakas uz 9 km attālo darba vietu.

1997. gadā pārcēlusies uz Jelgavas rajonu un strādājusi par ārpusklases darba organizatori Elejas vidusskolā, bet pēc gada atgriezusies Viļakā. Pēc gada pārdzīvota smaga ģimenes traģēdija - autoavārijā aizgājis bojā Santas Mežābeles dēls. Pienācis pensijas vecums un dzīve iegājusi citā gultnē. Antoņina Ločmele pievērsusies literatūrai un sākusi rakstīt romānus. Viņa izvēlējusies pseidonīmu Santa Mežābele, jo par Santu viņu saukusi mazmeitiņa Zane, bet "Mežābele -sūrā, izturīgā un reizēm arī skaistā -viņa pati".

Pirmo grāmatu Santa Mežābele uzrakstīja 2000.gadā, to publicēja laikrakstā „Lauku Avīze”. Vēlāk rakstījusi „Lauku Avīzes” konkursiem. Darbi „Naktī uz svētdienu”, „Uz priekšu, meitenes!”, „Viena lustīga sieviete” ir novērtēti un izdoti Lauku Avīzes sērijā "Lata romāns". Autore raksta kriminālromānus un detektīvstāstus. „Pati rakstīšana neaizņem daudz laika. Visus romānus uzrakstu viena mēneša laikā, bet galvā tie tiek sagatavoti ilgākā laika posmā. Man patīk fiziskas aktivitātes, tad arī pastaigājoties vai strādājot izdomāju grāmatas saturu. Mudinājums rakstīt grāmatu ir kāds notikums dzīvē. Ja visu izdomātu no galvas, tad tā būtu pasaka. Reālās dzīves notikums, problēma, man grāmatā ir jāatrisina kā tas noticis, kādi apstākļi bijuši un kā tas atrisināsies. Manus romānus lasot, lasītāji atpazīst vietu, cilvēkus, pat lasot citā Latvijas pusē saskata līdzības ar cilvēkiem, kas dzīvo viņiem apkārt. Tas nozīmē, ka mani tēli ir tipiski." Pēdējos gados autore sākusi rakstīt arī dzejoļus, kuri publicēti Rēzeknē izdotajā "Dzejas almanahā".

2010.gadā Vītola izdevniecībā iznākusi Santas Mežābeles grāmata "Skaistulis un mežinieka meita", bet 2011.gada nogalē - romāns "Aiz loga dziedāja vējš". 2012.gadā iznācis romāns krievu valodā "Жила весёлая женщина", kuram galvenā sižeta līnija ir no romāna "Viena lustīga sieviete".

Santas Mežābeles grāmatas:
Tēva priede (2000),
Nakts uz svētdienu (2002),
Uz priekšu, meitenes! (2002),
Viena lustīga sieviete (2004),
Rītausmā te rēja lapsa (2007);
Skaistulis un mežinieka meita (2010);
Aiz loga dziedāja vējš (2011)
Жила весёлая женщина (2012)
Šobrīd Antoņina Ločmele aktīvi iesaistījusies Viļakas literātu biedrībā "Viļakas Pegazs", kura darbojas novada bibliotēkas paspārnē.
 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
 Foto no personīgā arhīva: S.Mežābele (2009) un grāmatas atvēršanas svētkos Viļakā (2010); L.Dukaļskas foto: rakstniece Balvu Centrālajā bibliotēkā (2008)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS