Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Pastors Jānis (Jōņs Pastors)

Skatīts: 2247
Ievietots: 02 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Literāts, mākslinieks, latgaliskās kultūrvides uzturētājs
Dzimis 1918. gada 3. jūnijā Baltinavā. Sešu gadu vecumā zaudējis tēvu un nodots audzināšanā pie mātes brāļa. Pamatskolas gadus dzīvojis Purvmalas pagasta Bokovas bērnu namā un mācījies Viestura Valsts sešklasīgajā pamatskolā (tagad Krievijas teritorija).
1935.-1938. gadā mācījies Rēzeknes Valsts arodskolā, bet slimības dēļ skolu nav pabeidzis. Vēlāk beidzis grāmatvežu kursus un 1941. gadā sācis strādāt par grāmatvedi Baltinavas nepilnajā vidusskolā. Vācu laikā strādājis par grāmatvedi Baltinavas spirta brūzī, bet pēc tam par biroja vadītāju Viļakas linu fabrikas celtniecībā, tad Patērētāju biedrībā.
1944. gadā iesaukts padomju armijā. Karojis Polijā un no kara atgriezies kā invalīds. Strādājis par grāmatvedi un uzskaitvedi dažādās iestādēs Baltinavā, Šķilbēnos, Viļakā.
1952. gadā apprecējies ar Teklu Slišāni. Ģimenē izaudzināts dēls Antons.
Bijis darbmācības skolotājs Upītes pamatskolā, veidojis dekorācijas Upītes tautas nama pašdarbības izrādēm.
1966.-1969. gadam mācījies Maskavas Mākslas neklātienes tautas universitātē Glezniecības fakultātē.
Glezniecībai Jānis Pastors pievērsās tikai mūža otrajā pusē, bet literārajai darbībai nodevās jau jaunības gados. Par literārās darbības sākumu var uzskatīt 1937. gadu. Īpaši aktīvi rakstījis un publicējies presē no 1942.-1944. gadam. Viņa pseidonīmi bijuši – A. Sencis, Greislis, Celinīks.
1944. gadā bijis sagatavots izdošanai dzejoļu krājums. Taču ceļā uz V. Lōča izdevniecību Daugavpilī tas pazudis. Visi tā laika dzejoļi sacerēti latviešu literārajā valodā un tikai pēc tam pārcelti latgaliešu valodā. Viņa dzejoļi latgaliski parādījušies tikai 20. gs. septiņdesmitajos gados.
Šajā laikā Pastors uzturējis ciešākus kontaktus ar Steponu Seili un uzdāvinājis S. Seiļa bibliotēkas latgalisko rakstu krātuvei divus savus dzejoļu krājumus rokrakstā: „Dzejūli” un „Syla zīdi”. Tagad šis materiāls atrodams LNB Reto grāmatu  un rokrakstu nodaļas Stepona Seiļa fondā.
Daudzus savus glezniecības darbus Jānis Pastors ir uzdāvinājis muzejiem un skolām. Jāņa Pastora darināto portretu kokgriezumā „Svētais Meinards” Škilbēnu Romas katoļu draudze vizitācijas laikā uzdāvināja arhibīskapam Jānim Pujātam.
Viņa gleznu izstādes bijušas Upītē, Rekavā, Viļakā, Balvos, Baltinavā.
Jānis Pastors miris 2006. gada 10. aprīlī un apglabāts Šķilbēnu pagasta Čilipīnes kapsētā. 2007.gadā kapos uzstādīts Daugavpils mākslinieces, tēlnieces Ināras Grāveles gatavotais kapa piemineklis “Mēness zieds”, kalts pelēkzilā granītā.
Atjaunotās Latvijas laikā viņa darbi iespiesti "Tāvu zemes kalendarā", "Latgales Laiks", "Zemturī", "Vadugunī"u.c.
Iznākušas Jōņa Pastora grāmatas:
Nūvālōto grāksyudze: stōsti (2005) ,
Sila ziedi: dzejoļu izlase (2006)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no Upītes kultūrvēstures muzeja materiāliem
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS