Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Rasa Jānis

Skatīts: 2388
Ievietots: 02 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 30 Aug, 2017
Ināra B.
Literāts, ekonomists
Rasa Jānis (īst.v. Vitauts Gulbis) dzimis 1928. gada 11. oktobrī Balvu pagasta Centramuižā. 1948. gadā beidzis Balvu vidusskolu. Studējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātē, kuru beidzis 1953. gadā
No 1953.-1956. gadam - LVU aspirants.
1956.-1960. gadam strādājis Jēkabpils lauksaimniecības tehnikumā par direktora vietnieku. 1960.- 1962 Latvijas Valsts universitātes docētājs, bet pēc tam redaktors izdevniecībās "Liesma", "Zvaigzne" un "Avots". Strādājot izdevniecībās, rediģējis, sastādījis, tulkojis ap 200 nozaru un mācību literatūras grāmatas. Tie bijuši izdevumi par ekonomikas un grāmatvedības jautājumiem. Rediģējis un tulkojis metodiskos materiālus lauksaimniecības ekonomikā.
Atgriezies Balvos deviņdesmitajos gados, dzīvojis Balvu pagasta Centramuižā.
Daiļliteratūrai pievērsies pagājušā gs. 60. gados. 1966.-1967. gadā jauno autoru almanahā publicēts viņa garstāsts. Uzrakstītas 3 lugas: „Mēness par Baikalu”, „Arlekino” un „Skursteņslaukis”, bet palikušas mašīnrakstā, kaut gan divas pirmās iestudētas pašdarbības teātros Rīgā un Siguldā.
Sarakstītas un izdotas grāmatas:
stāstu krājums "Gaitu atbalss" (1970.),
romāns "Duets" (1972),
romāns "Āmurgalva" (1979)
Pēc romāna „Duets” veidots radioraidījums, kura režisore bijusi Antonija Apele.
Miris 2016.gada februārī, apglabāts Rīgā


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto: L.Dukaļska un no personīgā arhīva - V.Gulbis lasītavā (2009) un mājās
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS