Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Vizulis Leontijs

Skatīts: 2481
Ievietots: 03 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 21 Dec, 2017
Ināra B.
Literāts, ekonomists
Leontijs Vizulis dzimis 1936. gada 6.novembrī Baltinavas pagasta Zelču ciemā (tagad Šķilbēnu pagasts). Mācījies Upītes 7- gadīgajā skolā, Rekavas vidusskolā un Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, kuru beidzis 1959. gadā. Strādājis dažādās darba vietās, bet visilgāk - 30 gadus bijis toreizējās padomju saimniecības Bolupe galvenais ekonomists (līdz 1992.gadam). Pēc tam līdz pat pensijai strādāja Balvu rajona Pilsonības un imigrācijas departamentā par vīzu inspektoru. Kopš 1996.gada ir pensijā un dzīvo Balvu pagasta Naudaskalnā.
Leontijs Vizulis bija aktīvs Atmodas laika darbinieks. Bijis Latvijas Tautas Frontes Balvu nodaļas priekšsēdētājs, viens no  "Abreniešu apvienības" dibinātājiem un Abrenes novada apzinātājiem. Darbojies laikrakstā "Balvu Atmoda". Publicējies arī rajona laikrakstā "Vaduguns.
Bruno Vilks pats par sevi raksta:
"Ekonomika un dzeja, varētu teikt, ka divas pretējas un pat nesaderīgas  lietas. Nezinu kāpēc, bet literatūras skolotāju Veras Stabiņas un Birutas Skalbergas aizrautīgās stundas man palikušas spilgtā atmiņā un likušas bieži jo bieži atgriezties pie literatūras un valodas arī ļoti birokrātisku darbu darot ikdienā. Vārdam, dzejas vārdam ir milzīgs spēks, tas dzīvo cilvēka dvēselē un veiksmīgi pateikts, dod spārnus jebkuram lidojumam, dod spēku izrāpties no pašas elles. Savu mēģinājumu rīkoties ar šo ieroci uzskatu par uzdrīkstēšanos".
Leontijs Vizulis daudziem pazīstams kā Balvu dzejnieks Bruno Vilks. "Manam pseidonīmam nekādi komentāri nav vajadzīgi. Sen atpakaļ, kad Ainis Šaicāns tikko bij licis skanēt "Leijerkastniekiem", piedāvāju dzejoli. Kā to bija uzzinājusi Mārīte Šperberga, nezinu, bet viņa šo dzejoli man lika parakstīt. Es alfabēta otrajam burtam B pieliku punktu un tālāk uzrakstīju vārdiņu - VILKS. Nē, viņa nepiekrita, un lika man B. nomainīt pret pilnu vārdu. Lai tā būtu, nodomāju, un dzima Bruno. Tikai vēlāk sava pseidonīma saistību redzēju Balvu pilsētas ģērboņa vilka attēlā, par kuru gāja strīdi - uz kuru pusi vilkam īsti bija jāskatās..."
Viņa dzeja izdota grāmatā "Atmodas šūpoles" (1996) un dzejoļi izmantoti dziesmu vārdiem.
Miris 2017.gada 12.decembrī. Apglabāts Šķilbēnu pagasta Buku - Zelču kapos.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības fonda un laikraksta "Vaduguns": Leontijs Upītē folkloras festivālā; kā Bolupes galvenais ekonomists (1975); viņa grāmata "Atmodas šūpoles"
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS