Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bebra gudrību taka

Raksta ID: 567
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Taka atklāta 2007. gada augustā. Tā atrodas Rugāju pagastā ceļa posma Rugāji –Balvi kreisajā pusē. Dabas izziņas taka ir 830m gara un izveidota gar Vārnienes upes krastu. Bebru taku izveidojis rugājietis Juris Bleiders kopā ar ģimeni. Sakarā ar to, ka Vārnienes upes krastos mīt daudz bebru, kuru darbi un nedarbi jau sen kļuvuši acīm redzami ikvienam,  viņam radusies doma par tiem pastāstīt arī citiem. Takas sākumposmā lasāma informācija par bebriem. Tālāk seko interesantas norādes, šķēršļi un dažādi uzdevumi, kas veicami apstāšanās vietās. Piemēram, jāuzmin koka nosaukums, vai stumbra apkārtmērs, jāuzklausa ieteikumi, pamācības utt. Te dabā var iepazīt bebru dzīvi, redzēt izveidotos aizsprostus un nogāztos kokus. Bebru nedarbu rezultātā mainās pat upes gultne. Bebri, ar upes tecējumu, ieinteresēti izskalot šosejas posmu, kurš acīmredzot tiem traucē. Takā izveidota ugunskura vieta ar koka bluķiem.  Uz tiem var sēdēt un atpūsties, var mēģināt atpazīt koku no kura tie griezti. Ir iespēja pašūpoties šūpolēs. Te, kā vēsta norādes un apliecina pats takas veidotājs, ir āderu krustpunkts. Šai vietā jūtams enerģijas strāvojums. Tā, kā taka  ved gar Vārnienes upes krastu, var baudīt arī dabisko vidi, vērot upes krastos augošos ozolus, ošus, vīksnas un gobas. Daži no kokiem ir ievērības cienīgi ar saviem lielajiem izmēriem un zarotnes veidojumu. Pavasaros upe iziet no krastiem appludinot līčus un pļavas, kurās vēlāk skatāma daudzveidīga augu valsts. Sastopami arī reti un aizsargājami augi, kā dzegužpirkstītes, jumstiņu gladiolas u.c. Skaisti ir pavasaros, kad upes krastos zied ievas un kārklu puduri. Tad upi var šķērsot pa bebru aizsprostiem, bet sausā laikā dažviet ūdens ir tikai padziļinātās vietās.
Bebru takas apmeklētājiem der zināt, ka lielākā daļa no Vārnienes upei pieguļošās teritorijas ir privātīpašumi un ceļojot jāievēro ne tikai ugusndrošības, vides aizsardzības prasības, bet arī zemes īpašnieku tiesības. Ugunskurus kurināt šeit vasarā nedrīkst, var izmantot tikai prīmusus, kas nerada uguns bīstamību. Vārnienes dabas takas jāatstāj tīras un sakoptas. Aizliegts staigāt pa pļavām, lai neizpostītu aizsargājamo augu atradnes, takām var izmantot tikai upes piekrastes joslu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto: J.Bleiders - takas sakopšana 2009.gadā
Raksta ID: 567
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3621
Ievietots:: 03 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Abrenes istabas
b Antona Rimoviča skvērs
b Atpūtas parks “Lāča dārzs”
b Balvu pilsētas skvērs
b Bišu māja Rekovā
b Briežu dārzs "Mežsētas"
b Briežuciema tematiskais amatu meistaru ciems
b Dabas parks „Balkanu kalni”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dundenieku keramikas ceplis
b Kašu ģimenes akmeņu un liliju dārzi "Ezerlīčos"
b Pontonu tilts uz Viļakas ezera salu
b Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
b Stompaku nacionālo partizānu nometne