Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Dabas taka "Liepnas upes ieleja"

Skatīts: 2184
Ievietots: 03 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 11 Apr, 2012
Ināra B.
Vietējas nozīmes dabas liegums, „Liepnas upes ieleja”  izveidots 1997. gadā Žīguru pagastā pie Katlešiem. Ekotūrisma maršruts. Liegumā ir  47 km garā Liepnas upe, kura  sākas mežā uz ziemeļiem no Kudinavas. Vidustecē regulēta, krastos meliorēti tīrumi un pļavas. Pie Liepnas tek pa lēzenu ieleju. Aiz Gornastiem ieplūst Katlešu mežu masīvā. Aptuveni 5 km augšpus Katlešiem plūst pa šauru ieleju. Pie Katlešiem upes krastos un gultnē dolomītu atsegumi. Daudz dažāda lieluma laukakmeņu, kuri. veido krāces un straujteces.  Dabas takas apmeklētājiem skatāmi dažādu iežu veidi  un pazemes avoti. Liepnas upes ielejā sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas, dižkoki un palieņu pļavas. Šis ekotūrisma maršruts izejams gida pavadībā.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda
Citi raksti šajā sadaļā
document Dabas liegums „Bērzpils purvs”
document Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
document Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Stiglavas atsegumi”
document Dabas liegums „Gruzdovas meži”
document Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
document Dabas liegums „Motrines ezers”
document Dabas parks „Numernes valnis”
document Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
document Dabas liegums „Pārabaine”
document Medņu (Ruduku) dižakmens
document Ploskīnes Lielais Vella akmens
document Dabas liegums „Pokratas ezers”
document Dabas liegums „Posolnīca"
document Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
document Dabas liegums „Stompaku purvs”
document Dabas parks „Vecumu meži”
document Dabas liegums „Vjadas meži”
document Dabas liegums „Zodānu purvs”
document Dabas liegums “Pededzes lejtece”RSS