Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Andžāne Veneranda

Skatīts: 2399
Ievietots: 06 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 13 Jul, 2016
Ināra B.
Skolotāja, sabiedriskā darbiniece, literāte
Dzimusi 1940. gada 7. jūlijā Balvu rajona Tilžas pagasta "Tokos" kā pirmais bērns zemnieku Teklas un Jāņa Ertu piecu bērnu ģimenē. Pirmā skola ir Golvaru astoņgadīga skola. 1954. gadā vecāki iepirka mājas Tilžas pagasta "Siltenē” un Veneranda  turpināja mācības  Tilžas vidusskola, kuru pabeidza 1960. gadā.Tanī pašā gadā viņa nodibina ģimeni ar Antonu Andžānu un strādā jaunatvērtajā  Tilžas bērnudārzā par audzinātāju. Tā paša gada rudenī Veneranda uzsāka mācības Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļā, bet vēlāk mācības nākas pārtraukt ģimenes apstākļu dēļ. Diploms par augstāko izglītību iegūts 1970. gadā.
Viss Venerandas Andžānes darba mūžs saistīts ar skolu. Trīs gadus strādājusi toreizējā Dagdas rajona Dzeguzes 7-gadīgajā skolā netālu no vīra mājām. 1964. gadā ģimene atgriezās dzimtajā Tilžā, jo  tur atvēra internātskolu un  trūka pedagogu. Viņa strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju un audzinātāju. Vīrs mācīja angļu valodu un studēja svešvalodu fakultātē. Vēlāk Tautas izglītības nodaļa Andžāni norīko par  skolotāja un mācību pārzini  Tilžas vidusskolā. No 1976. gada viņa strādāja par direktori Baltinavas internātpalīgskolā. Atmodas laikā izveidojusi Baltinavas Speciālo Kristīgo internātpamatskolu, bijusi tās direktore. Nodibināts  Baltinavas pagasta kultūras un izglītības centru „Supāni”. Veneranda Andžāne  organizējusi, vadījusi  un piedalījusies daudzos kultūras un izglītības pasākumos, lasījusi referātus Vispasaules latviešu saietos, Latgales pētniecības institūta konferencēs, publicējusies presē. Pirmais dzejolis uzrakstīts vidusskolas laikā ar nosaukumu „Ceriņzars”.
Iznākušas grāmatas:
"Sadegšana" (1995)
"Es braukšu tev līdzi" (2000)
"Zvaigznes ēnā" (2006)
"Ar basām kājām pa sirdi" (2011)


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS