Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Martuževa Broņislava

Skatīts: 3422
Ievietots: 06 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 14 Jan, 2015
Ināra B.
Dzejniece, folkloras teicēja, komponiste
Dzimusi 1924. gada 8. aprīlī Domopoles (tagad Lazdukalna ) pagasta Slavītu ciemā Helēnas un Jāņa Martuževu ģimenē kā septītais bērns, kaut gan trīs no viņiem jau bija miruši difterijas epidēmijas laikā. Agrā bērnībā ģimene pārcēlusies uz dzīvi Vidzemē Lubānas pagastā, nopērkot 27 ha zemes meža vidū. Tur, smagi strādājot, izaugušas "Lazdiņu" mājas, un ģimene pamazām tikusi pie rocības. Tikai 1935. gadā Broņislavai radusies iespēja mācīties Cepurītes četrklasīgajā pamatskolā, kuru pabeigusi 1938. gadā. 1940. gadā pabeigta Lubānas sešklasīgā pamatskola un uzsāktas mācības Lubānas vidusskolā, bet pēc tam no 1941.- 1944. gadam turpinātas mācības Rēzeknes skolotāju institūtā, taču slimības dēļ institūtu nav izdevies pabeigt. Broņislavas tēvs miris ar tuberkulozi un slimība piemeklējusi arī Broņislavu. Viņa nekad nav strādājusi algotu darbu. Pēckara gados atbalstījusi nacionālos partizānus, bet, kad pašai draudējis arests , ar brāļa Ciprijana palīdzību ierīkojuši slēptuvi Lazdiņu mājās zem grīdas. Ko lai dara cilvēks vienatnē dienām un naktīm? Sacer pantus, sacer dziesmas, kuras dzied ģimene, dzied mežabrāļi. Tiek izdots nelegālais žurnāls „Dzimtene”, kurā Broņislava ar roku pārrakstīja savus dzejoļus. Šis žurnāls vēlāk kalpoja par lietisko pierādījumu pretvalstiskai darbībai. Broņislavu atrada, apcietināja, tiesāja un izsūtīja. Arī visa ģimene tika apcietināta, pratināta, notiesāta un izsūtīta uz Tālajiem Ziemeļiem. Izsūtījuma laikā Sibīrijā viņa iepazinās ar tā sauktās franču grupas dalībniecēm Mildu Grīnfeldi, Maiju Silmali, aktrisi Renāti Zvirbuli un daudziem citiem inteliģences pārstāvjiem no plašās savienības malu malām. Izsūtījumā tapuši daudzi dzejoļi, kā viņa pati saka „varēja rakstīt, bet rakstīt nedrīkstēja, - ja atrada, atņēma”
Cietumā un izsūtījumā dzejniece sabijusi no 1951. gada 14. februāra līdz 1956. gada 26. jūlijam.
Pēc atgriešanās Latvijā vajadzēja ilgu laiku, lai atgūtos. Smagā slimība lika ilgi uzturēties ārstniecības iestādēs – no tuberkulozes slimnīcas Rīgā uz sanatoriju Rāznā, no sanatorijas uz slimnīcu un tā gadu gadiem. No 2009.gada Broņislava Martuževa savas dienas vadījusi Lubānas sociālās aprūpes centrā.
Kā bijušajai politieslodzītajai, Broņislavai Martuževai padomju laikā nebija iespējams publicēties. Dzejoļi, laikā no 1980.-1989. gadam, publicēti ar Evas Mārtužas vārdu. Šai laikā iznākuši divi dzejoļu krājumi - "Balta puķe ezerā"(1981), "Rakstītāja" (1987).
Pirmā publikācija ar Broņislavas Martuževas vārdu - dzejoļu kopa "No dienasgrāmatas" ievietota žurnālā "Karogs" (1990).
Iznākušas grāmatas:
Ceļu krusti (1990) – krājumā ievietota nometnes laika dzeja,
Gaismas lāse: reliģiskās dzejas izlase (1994),
Ceļteku vālītes zied (1996),
Nopūtas (1999),
Lirika (2003),
Kopotas dzejas (2004),
Kā putni dzied (2004),
Trejdeviņas jāņuzāles (2005),
Laba oma (2007),
Zelta zīmogs: romantiska lirika (2008)
Deg uguntiņa (2011)
1995. gadā dzejniece apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, 1999.gadā saņēmusi Rakstnieku savienības Gada balvu par dzejoļu krājumu "Nopūtas" un 2004.gadā - Kultūras fonda Spīdolas balvu par dzejas krājumu "Kā putni dzied".
Dzejniece ir arī tautas dziesmu teicēja. ZA Folkloras krātuves speciālists Jānis Rozenbergs savā laikā pierakstījis ap 100 viņas teiktās tautas dziesmas. Visa Martuževu ģimene bijuši muzikāli apdāvināti. Bronislava spēlējusi cītaru un akordeonu, pati sacerējusi dziesmām gan vārdus, gan melodiju. Plaši pazīstamā dziesma „Jaunība”, kuru Atmodas laikā izpildīja un nodēvēja par savu Rozenštrauhs ir Bronislavas Martuževas sacerēta.
2004.gadā Kultūras menedžmenta centrs "Lauska" izdevis Broņislavas Martuževas CD "... un viss kļūst dziesma beigās.Dzeja, dziesmas, sarunas". Kinorežisors Zigurds Vidiņš par dzejnieci uzņēmis dokumentālu filmu "Gaismas lāse".
2014.gadā iznāca B.Martuževas "Kopotas dzejas" un DVD "Broņislava Martuževa" (dokumentālajā ciklā "Rakstnieks tuvplānā")
Mirusi 2012.gada 13.februārī un apglabāta Lubānas Jaunajos kapos


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no Annas Eglienas arhīva: Broņislava Martuževa 60.gados; savās mājās Dārziņos 2011.gada 16.jūlijā; ar dakteri Māri Sedlenieku Lubānas aprūpes centrā 2011.gada 8.augustā; Bērzpils baznīcā 2009.gada 7.septembrī; Broņislavas māte Helēna un tēvs Jānis
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS