Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Stefānija

Raksta ID: 61
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016

Tautasdziesmu teicēja, Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Stefānija Keiša dzimusi 1927. gada 28. jūnijā Šķilbēnu pagasta Pakašovā vietējā kalēja piecu meitu ģimenē. Dziesmas mantojusi no mātes un tēva. Skolā mācījusies  4 gadus. Visu mūžu ir bijusi zemes kopēja. Tā kā ģimenē bija tikai meitas, tad visus vīriešu darbus uzņēmusies Stefānija. Pēc tēva un vēlāk arī mātes nāves, viņa ir sētas saimniece un īpašniece. Stefānija dzied no agras bērnības. Viņai ir laba muzikālā dzirde un skanīga balss. Viņa ir viena no izcilākajām Latgales tautas mūzikālās un mutvārdu folkloras teicējām. Pilnībā pārzina gan tautasdziesmu, gan garīgo dziesmu dziedāšanu Šķilbēnu novadā visa gada garumā, kurš ir bagātākais ar dziedāšanas tradīcijām visā Ziemeļlatgalē.

Stefānija bijusi Upītes etnogrāfiskā ansambļa dalībniece kopš tā dibināšanas un šī ansambļa galvenā tautasdziesmu teicēja un sācēja. Viņa arī tā, kas apmācīja etnogrāfiskā ansambļa jaunos dziedātājus etnogrāfiskajā dziedāšanas mākslā. 1986. gadā,  kopā ar savām radiniecēm, Stefānija dziedājusi Andrejam Krūmiņam senos balsus. Dziedājums ieskaņots un uzņemts videolentē. Piedalījusies 1989. gada K. Barona dienas konferences koncertā. Viņa bijusi arī izcila rokdarbniece - audēja, adītāja, izšuvēja. Piedalījusies daudzās rokdarbu izstādēs novadā. Stefānijas roku darbs ir  Upītes etnogrāfiskā ansambļa baltā Abrenes novada sieviešu tautastērpa jostas un brunču apmales. Bijusi  atzīta saimniece - viesību galdu klājēja. VKKF mūža stipendiāte. Mirusi 2005.gada 25.decembrī un apglabāta Breksenes kapsētā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Dzied Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja, teicēja, VKKF mūža stipendiāte Stefānija Keiša (no Voldemāra Ivdra personīgā arhīva) - uzņemts Folkloras nometnes Balkanos laikā 1999.gadā

Raksta ID: 61
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2347
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 26 aprīlis, 2016 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna