Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Sanders Vitālijs

Skatīts: 2524
Ievietots: 20 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 29 Nov, 2018
Ināra B.
Žurnālists, literāts
Dzimis 1930.gada 29.janvārī Viļakas pagasta pusgraudnieka ģimenē. 1932.gadā tēvs iegūst jaunsaimniecību Kurzemē, Sakas pagasta "Grīņos". Te Vitālijs kopā ar vecākiem dzīvo līdz sasniedz pusaudža vecumu, pabeidz Sakas četrklasīgo pamatskolu. Vēlāk, pēc otrā pasaules kara, viņš iestājas Aizputes strādnieku jaunatnes vakara vidusskolā un strādā apriņķa laikrakstā "Jaunais ceļš" par literāro līdzstrādnieku. Pēc dienesta padomju armijā jaunais censonis dodas studēt žurnālistiku uz Sanktpēterburgu (toreiz Ļeņingradu). Pēc studiju beigšanas tiek nozīmēts darbā dzimtā novada laikrakstā "Vaduguns", kur tās redaktors Pēteris Bāliņš viņu pieņēma darbā par literāro līdzstrādnieku. Pēc dažiem gadiem Sanderu iecēla par redaktora vietnieku, bet, kad 1969.gada P.Bāliņš devās pelnītā atpūtā, redakcijas vadību uzticēja Vitālijam Sanderam. Par  redaktoru viņš nostrādā līdz 1980.gadam.
Šajā gadā tiek dibināts jauns laikraksts "Jūrmala" un par redaktoru tiek uzaicināts V.Sanders. Taču jaunā laikraksta iespiešana ir nenokārtota, to maketē un iespiež ar sentēvu paņēmieniem, tāpēc pēc pusotra gada pūlēm redaktors šo amatu pamet un pieņem piedāvājumu kļūt par grāmatu izdevniecības "Avots" galvenā redaktora vietnieku. Šeit strādājot aizrit nākamie desmit gadi līdz pensijai. Būdams pensijā, Sanders vēl desmit gadus vada bibliotēku Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolā. Te sāk rakstīt savus romānus. Septiņdesmit gadu vecumā rakstnieks pārtrauc algotu darbu un turpina tikai rakstīt.
Vitālijs Sanders sarakstījis dokumentālu romānu "Dīvainā dzīve" (2007) par tēva piedzīvojumiem "Grīņos", romānus "Nameja mazmeita" (2008),  "Ausmas Namejas putni" (2008), vēsturiskus romānus "Henke no Pāvilostas" (2009) un "Ūdensrožu gatve" (2011),), īsromānu "Malvīnes kokteilis"(2012), noveli "Skvērā smaržoja nopļauta zāle" (2014), īsromānu "Dzīves rotaļas" (2015)
2015.gada nogalē iznāca Vitālija Sandera Kopoti raksti 3 sējumos
Pēc kādreizējā grīņnieka Vitālija Sandera literārā darba "Dīvainā dzīve" motīviem Baltinavas amatierteātra "Palādas" režisore Anita Ločmele uzrakstīja lugu, kuru iestudēja Baltinavas un Pāvilostas amatierteātri. Iestudējums "Apsolītā zeme" ir par latgaliešu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē, Sakas pagasta Grīņos. Pirmizrādi 2018.gada 3.novembrī Pāvilostas Kultūras namā noskatījās arī pats autors.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Sandera personīgā arhīva: V.Sanders ar "Vaduguns" kausu starptautiskajās motokrosa sacensībās "Baltais briedis"; 85 gadu jubilejas reizē ar tuviniekiem un "Vaduguns" žurnālisti (Z.Lielbārža foto); ar Baltinavas un Pāvilostas aktieriem "Apsolītās zemes" pirmizrādē (2018)
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS